Informatie Vlek 10 BIM gebouwen
Vlekkenplan Boschveld
Het gaat hier om bedrijfspanden die door de BIM (Bossche Investerings Maatschappij) aan kleine ondernemers worden verhuurd. In het Wijkplan staan deze panden op de nominatie om na 2018 gesloopt te worden. In het project 'Boschveld is een Werkwoord' is samen met het CCC (City Change Center) bekeken of er andere mogelijkheden zijn. Die oplossingen zijn er, waarbij een combinatie van wonen en werken goed mogelijk zijn. De resultaten van het project zijn in 2012 aan wethouder Weyers gepresenteerd. Deze heeft toegestemd dat er in de panden een ambachtencentrum mag komen. Het Boschveld Ambachten Centrum (BAC) is in 2015 opgestart.

De panden blijven voorlopig in gebruik als werklocatie. Er worden plannen gemaakt om de bedrijfsbebouwing een face lift te geven zodat het werklocatie kan blijven die past in een woonomgeving. In combinatie met het Grasso gebouw (eigendom gemeente) zal er er € 4 miljoen als onrendabele investering op de begroting van november 2016 worden opgevoerd. De gemeente heeft 2 architecten opdracht gegeven voor het maken van een plan (big data centrum). Dit blijft een onderwerp van gesprek in de werkgroep stedenbouw (OBB - Gemeente).Laatste keer bijgewerkt: 09 juli 2017
Beschrijving Vlek 10

Gebied tussen de Paardskerkhofweg en Parallelweg tot de gebouwen van Grasso (Vlek 11).

Vlek 10 In dit gebied staan een aantal bedrijfsverzamelgebouwen van de BIM.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz