Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Boschveld

Boschveld is een wijk van 46 ha met 3006 inwoners (per 1 januari 2009) in 's-Hertogenbosch, in de jaren vijftig gebouwd aan de westkant van het NS-station. Daartoe werd het drassige terrein met de naam het Bossche Veld opgespoten met zand uit de nabijgelegen Ertveldplas. Tegelijk met de bouw werd Boschveld via een spoortunnel (1960) met de binnenstad verbonden. Oorspronkelijk werd de wijk aangeduid als West-I. De historische naam Boschveld kwam later meer in zwang. Behalve het oorspronkelijke West-I wordt inmiddels ook de oudere wijk Veemarktkwartier tot Boschveld gerekend. Het Veemarktkwartier bevat niet alleen woningen, maar ook het gebied van de Brabanthallen. Het gebied van de Brabanthallen wordt in de statistieken nog als apart gebied beschouwd en vormt een overgang naar het industrieterrein de Rietvelden.

Boschveld behoort tot de eerste uitbreidingsgebieden nadat in 1874 de Vestingwet werd aangenomen. Hierdoor was het mogelijk om ook buiten de stadsmuren te gaan bouwen. Een van de eerste ontwikkelingen was het Paardskerkhof, de weg die inderdaad liep naar een begraafplaats voor vee. Al snel volgde de industrie met onder andere machinefabriek Grasso (1913), die vanuit de binnenstad verhuisde naar het pand aan de Parallelweg, zoals dat nu nog in gebruik is. Ook de veemarkt verhuisde vanuit de binnenstad naar een nieuwe locatie die (later) de naam Brabanthallen kreeg.Na de tweede wereldoorlog kwam er veel meer industrie, onder andere bandenfabriek Michelin en wat later bierbrouwer Heineken. Om de werknemers te kunnen huisvesten, werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw in rap tempo huizen gebouwd. Zo ontstond een arbeiderswijk. Later werden door de fabrieken ook veel gastarbeiders uit Turkije, Marokko en Spanje aangetrokken. Door de menging van de oorspronkelijke arbeiders en de gastarbeiders veranderde de sociale structuur van de wijk. Er ontstonden hierdoor ook steeds meer problemen. Eind jaren 80 begin jaren 90 van de vorige eeuw kreeg wijk een slechte naam, iets waar de wijk anno 2009 nog steeds last van heeft. Toch is begin deze eeuw begonnen met een stevige aanpak van de problemen.

Rond het winkelcentrum aan de Copernicuslaan/ Christiaan Huygensweg waren veel problemen met drugs. Door een intensieve aanpak, onder andere met cameratoezicht, zijn deze problemen anno 2009 eigenlijk niet meer echt aanwezig.Toch wilde het college van B&W een grotere aanpak van de wijk. De huizen zijn aan het begin van deze eeuw ongeveer 50 jaar oud en niet meer van deze tijd. Er is eigenlijk veel onderhoud nodig en de corporaties vinden dat eigenlijk te kostbaar. De gemeente wil de wijk vernieuwen, omdat het dan beter aansluit bij het moderne Paleiskwartier, dat als het nieuwe centrum van 's-Hertogenbosch een belangrijke functie moet krijgen. Er wordt een masterplan gemaakt door stedenbouwkundige/ architect Ashok Bhalotra. In dit plan wordt uitgegaan van sloop op grote schaal (minimaal 1000 woningen) en een verdrievoudiging van het totaal aantal woningen. Hier bleek echter geen draagvlak voor te zijn en leidde tot veel verzet van de bewoners en er werd zelfs een wijkraad opgericht (OBB). In 2005 werd het plan ingetrokken.

Toch bleef de mening van de corporaties en de gemeente dat er een plan van aanpak moest komen. Er werd een nieuwe stedenbouwkundige/ architect gezocht (bureau Tarra). Deze ontwierp een plan waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken waren. Dit wijkplan kreeg de naam Boschveld Beweegt. Meer over dit plan vindt U op de pagina 'Wijkplan'. Dit plan is in februari 2010 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Anno 2013 is de wijk nog steeds een verzameling van culturen, maar ook een gemengde functie van wonen en werken. Dit biedt zowel kansen als problemen. De uitdaging is om daar de komende jaren een solide vorm aan te geven, want tot 2025 zal er veel veranderen in de wijk.

In 2011 werd Fase 1 (Vlek 14) gerealiseerd, al werden niet alle verkocht en zitten nu in de verhuur. De sloop van het Overpad in de zomer van 2013 biedt ruimte voor de ontwikkeling van de BBS en ook Fase 2 (Vlek 19) zal in 2013 gesloopt worden). Er zijn nog wel problemen met de middenstand in de panden aan de Oude Engelenseweg.

Boschveld Wijk van werelden

De wijk Boschveld in ‘s-Hertogenbosch heeft ongeveer 1500 huishoudens waarvan 40 procent van niet-Nederlandse afkomst is. In 1999 werd de wijk aangewezen als GSB aandachtsgebied. De gemeente presenteerde in 2003 een wijkplan voor de revitalisering van Boschveld. Een plan met grote fysieke ingrepen zoals sloop en vervangende nieuwbouw van de sociale huurwoningen en toevoeging van nieuw woongebied. De wijk zou ‘spraakmakend’ herrijzen en aantrekkelijk worden voor woningzoekenden. Vanaf 2000 ‘veegde de gemeente de wijk schoon’, mede met de bedoeling het gesprek met de bewoners op gang te brengen en daarmee burgerparticipatie te stimuleren. De gemeente ging op zoek naar actieve bewoners die zich wilden organiseren: dit werd het Onafhankelijk Buurtplatform, later de wijkraad. De betrokken corporatie zocht naar vertegenwoordigers van huurders. Gemeente en corporaties zijn gaan overleggen over de planvorming met de wijkraad en de huurdersorganisaties. Het resultaat van dit overleg is dat het college in september 2005 het grootschalige Masterplan met een looptijd van twintig jaar, heeft teruggetrokken. Met een stap-voor-stapbenadering in fasen hoopt het college beter en flexibeler te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en inzichten.

Quote uit Betrokken BewonersLaatste keer bijgewerkt zaterdag 28 november 2009
Documenten Boschveld

Er zijn geen documenten gevonden

Nieuwsberichten Boschveld

19-Nov-2014Straatboek Professor KeesomstraatEr zijn 1 berichten van Boschveld


© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen