Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Geen sanering bodemverontreiniging Grasso

Uit bodemonderzoek is gebleken dat er bodemverontreiniging is rondom voormalige Grasso-terrein.
Fotograaf: © Gemeente
Eerder is er geconstateerd dat er sprake is van een verontreiniging van de bodem die in het grondwater terecht is gekomen rondom Grasso en een deel van het Veemarkt kwartier. In opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders heeft er een saneringsonderzoek plaatsgevonden naar de manier waarop de grondwaterverontreiniging het beste kan worden aangepakt. Hieruit is gebleken dat deze verontreiniging door bacteriƫn, die hier van nature in de bodem aanwezig zijn, redelijk goed worden afgebroken. Door dit biologisch afbraakproces zal de verspreiding van de verontreiniging steeds minder snel gaan en na enige tijd zal deze stoppen. Dit wordt ook wel passieve sanering genoemd. Er zal gecontroleerd worden of deze biologische afbraak ook daadwerkelijk plaatsvindt. Hiervoor is een monitoringsplan opgesteld.

Met bovengenoemde biologische afbraak wordt zoals gezegd verdere verspreiding voorkomen. Er zal wel een zogenaamde restverontreiniging in het grondwater achterblijven. Dit levert geen risico's op. Gebruik van het grondwater is niet toegestaan (zoals al bepaald bij collegebesluit d.d. 26 maart 2021).

Over bovenstaande aanpak moet het college een besluit nemen. Het college deelt hierbij mee dat dit besluit genomen is. In het besluit is vastgelegd dat het college instemt met het monitoringsplan waarin bovengenoemde aanpak beschreven vastgelegd is. Tot en met 23 januari 2022 kan door een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar ingesteld worden. Bezwaarschriften kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.

Verzoeken om schorsing of een voorlopige voorziening kunt u richten aan: de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Informatie
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 december tot en met 23 januari 2022 ter inzage in het Stadskantoor. Indien u een toelichting wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving (telefoon 073-6155761 of per email).Documenten

17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen