Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Benzeen Asfaltcentrale binnen norm (update)

De asfaltcentrale lag vanaf 21 juni 2021 tot begin augustus 2021 stil voor nader onderzoek en doorvoeren van verbeteringen.
Fotograaf: © Alfred Heeroma
Al een aantal jaar klaagden bewoners van Boschveld over periodes van stank, soms zelfs met fysieke klachten zoals hoofd- en keelpijn als gevolg. Toen vorig jaar bleek dat de uitstoot van de Asfaltcentrale van Benzeen en PAK's ver boven de norm lagen, hadden de bewoners het vermoeden dat de klachten hieraan gerelateerd konden zijn. Aanvankelijk kwam er geen actie vanuit de gemeente, maar onder druk van de bewoners werden er toch voorwaarden gesteld aan de Asfaltcentrale, zeker nadat bij herhaalde metingen bleek dat de emissie nog hoger lag dan eerdere metingen.

Er werd een onderzoek ingesteld waarbij op 4 punten rondom de centrale meetpunten werden ingericht. Bij deze meetpunten werden tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 elk half uur een meting op benzeen uitgevoerd met gekalibreerde apparatuur. De PAK's werden niet gemeten.

Deze metingen moesten een inzicht geven van de aanwezigheid van benzeen op leefniveau. De periode van een half jaar is eigenlijk te kort, maar geeft wel een goede indicatie voer de aanwezigheid van benzeen. Er zijn op zich voldoende meetpunten, ook rekening houden met de windrichting. Uit het onderzoek komt naar voren dat op leefniveau de hoeveelheid benzeen binnen de normen blijft. Wel wordt aangegeven dat de centrale tijdens de meetperiode niet volledig in bedrijf was. Er werd onderhoud gepleegd om de emissie terug te dringen en daarna is de verwerking van het asfalt niet op 100% geweest. Momenteel is de centrale in een zogenaamde winteronderhoud. Dit onderhoud wordt in maart afgerond en de centrale hoopt dan wel binnen de normen te zitten. Op 25 november 2021 legde de gemeente de centrale een last on der dwangsom op. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om een plan van aanpak uit te voeren. Als hierna de uitstoot nog te hoog is, dan wordt daadwerkelijk een boet opgelegd.

De verwachting is dat het bedrijf eind maart/ begin april weer zal opstarten. Dan zal duidelijk moeten worden of de door het bedrijf aangebracht veranderingen inderdaad leiden tot een emissie die voldoet aan de normen.

De hele voorgang en rapportages zijn te vinden op de < a href="https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/tijdelijke-paginas/asfaltcentrale" target=new>gemeentelijke pagina.

Update 7 maart 2022
Op 2 maart 2022 is een omgevingsvergunning verleend aan AsfaltNu voor het installeren van een filterinstallatie. Een zogenaamde actiefkoolfilter. Uit onderzoek door Asfaltnu blijkt dat met een filterinstallatie de uitstoot van PAK, benzeen en geur sterk wordt verminderd.
De omgevingsvergunning en de aanvraag ligt sinds 3 maart 2022 voor 6 weken te inzage. Een afschrift is op te vragen via asfaltcentrale@s-hertogenbosch.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u ook bezwaar maken. In de omgevingsvergunning of op www.overheid.nl ("berichten over uw buurt") staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet voor 14 april 2022 bij de gemeente binnen zijn.


Update 10 maart 2022
Het filter is geïnstalleerd en de fabriek wordt langzaam opgestart om het filter goed in te stellen. Eind maart zal in opdracht van de gemeente een controlemeting worden gedaan. AsfaltNu verwacht in april weer op een normaal productieniveau te zitten. De gemeente zal tegen die tijd ook een controle laten uitvoeren. AsfaltNu zal in mei een eigen meting uitvoeren. In juni heeft gemeente weer een controlemeting ingepland. Het is nodig om die metingen in te plannen omdat de vraag naar metingen landelijk hoog is.
Documenten

17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen