Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 10 BIM gebouwen

Het gaat hier om bedrijfspanden die door de BIM (Bossche Investerings Maatschappij) aan kleine ondernemers worden verhuurd. In het Wijkplan staan deze panden op de nominatie om na 2018 gesloopt te worden. In het project 'Boschveld is een Werkwoord' is samen met het CCC (City Change Center) bekeken of er andere mogelijkheden zijn. Die oplossingen zijn er, waarbij een combinatie van wonen en werken goed mogelijk zijn. De resultaten van het project zijn in 2012 aan wethouder Weyers gepresenteerd. Deze heeft toegestemd dat er in de panden een ambachtencentrum mag komen. Het Boschveld Ambachten Centrum (BAC) is in 2015 opgestart.

De panden blijven voorlopig in gebruik als werklocatie. Er worden plannen gemaakt om de bedrijfsbebouwing een face lift te geven zodat het werklocatie kan blijven die past in een woonomgeving. In combinatie met het Grasso gebouw (eigendom gemeente) zal er er € 4 miljoen als onrendabele investering op de begroting van november 2016 worden opgevoerd. De gemeente heeft 2 architecten opdracht gegeven voor het maken van een plan (big data centrum). Dit blijft een onderwerp van gesprek in de werkgroep stedenbouw (OBB - Gemeente).

anno maart 2019 is een deel van de bedrijfsbebouwing aan de Parallelweg (nabij Kleefkracht) gesloopt. De vrijgekomen ruimte is tijdelijk ingezaaid met gras. De eerste ICT-starters zijn begonnen in een tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw aan de Parallelweg. Sommigen verhuizen later door naar het (nog in te richten) ICT-bedrijfsverzamelgebouw in het monumentale Grasso-kantoor. In het huidige BAC is een 'Internet of things' (IOT)-lab geopend.

Het gebouw van Grenco zal nog voor de zomer van 2019 worden ingericht als makersplaats, waar mensen (al dan niet tegen betaling) zelf aan de slag kunnen. Het gaat hier om de SPARK Campus.

Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 10 BIM gebouwen

Gebied tussen de Paardskerkhofweg en Parallelweg tot de gebouwen van Grasso (Vlek 11).

Vlek 10 In dit gebied staan een aantal bedrijfsverzamelgebouwen van de BIM.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen