Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 12 Veemarktkwartier

De meeste woningen zijn in particulier bezit. In het verleden zijn veel woningen gesplitst. Waar mogelijk probeert de gemeente te voorkomen dat dit nog vaker gebeurt. Meer woningen betekent ook meer parkeerdruk in dit deel van de wijk. Aan de kant van de Oude Engelenseweg zit vooral middenstand (voornamelijk horeca), die in sommige gevallen overlast bezorgt. De gemeente ziet toe op handhaving, maar gemeente en Brabanthallen (1931) zullen niet overgaan tot aankoop van bedrijven overgaan. Ook ervaren bewoners overlast van sommige activiteiten van de Brabanthallen en van het verkeer. Er is een bewonersvereniging die hierover regelmatig met de gemeente en Brabanthallen overlegt. De ene keer met meer succes dan de andere keer.

In het kader van de herstructurering zijn hier geen activiteiten gepland.

Het vernieuwen van het asfalt van de Oude Vlijmenmseweg en Oude Engelenseweg is in het tweede kwartaal van 2015 uitgevoerd. In 2014 zijn er wel reparatie werkzaamheden geweest. Ook is kruispunt Veemarktweg/ Veemarktkade aangepakt.

Met het openen van de Nelson Mandelalaan op 31 juli 2015 is de Parallelweg onttrokken aan het doorgaande verkeer. Ter hoogte van het kruispunt met de Oude Engelenseweg/ Diezekade is de Parallelweg sinds 22 juli 2015 met betonblokken afgesloten.

Sinds het najaar van 2016 is de herinrichting van de Paardskerkhofweg begonnen, medio februari 2017 klaar. Dit begon aan de kant van de Koestraat. Daar zijn ook vier extra parkeerplaatsen gekomen. Om parkeerdruk in het Veemarktkwartier te ontlasten, is in mei 2016 het parkeerterrein van de voormalige Afvalstoffendienst tijdelijk opengesteld.

Laatste keer bijgewerkt: 22 oktober 2017
Beschrijving Vlek 12 Veemarktkwartier

Dit is het oudste gebied met woningen in Boschveld. De woningen stammen uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. De driehoekige vorm wordt omgeven door Koestraat/ Oude Engelenseweg/ Parallelweg.

Vlek 12 Het oudste bewoonde gebied van Boschveld met koopwoningen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen