Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 13 EKP en omgeving

Een groot gedeelte van het gebied is bebouwd met het voormalige Expeditie Knoop Punt (EKP) van TNT en een kantoorgebouw. In het kantoorgebouw zit een aantal kleine ondernemers, het EKP staat leeg. Het pand zal worden verkocht.

Aan de achterkant van het EKP is de Nelson Mandela-laan aangelegd.

In de zomer van 2013 is er Koninklijk besluit genomen tot onteigening.

Door milieuvoorwaarden is er maar beperkt ruimte voor nieuwe invulling van het terrein. Voor het deel ten zuiden van nieuwe afslag ontwikkelt NS vastgoed een PenR garage. Het noordelijk deel is voornamelijk het voormalige EKP, eigendom van PostNL. De mogelijkheden voor de locatie liggen vast in het wijkplan van 2010 en er is een nadere uitwerking opgesteld in opdracht van PostNL.


- In opdracht van Postnl is een visie opgesteld.
- Op basis van die visie gaat Postnl samen met NS vastgoed traject in met Facton om een goede uitvraag naar een projectontwikkelaar te formuleren.
- Kunstacademie in beeld als tijdelijk gebruiker.
- Onderwerp van gesprek in werkgroep stedenbouw (OBB – gemeente)De Kunstacademie SKV St Joost heeft vanaf tweede helft 2017 tijdelijk (4 jaar) het pand in gebruik genomen, omdat het huidige pand van de school aan de Onderwijsboulevard wordt gesloopt en er nieuwbouw zal plaatsvinden.

In zomer van 2018 is een gedeelte van het gebouw afgebrand en zal worden gesloopt. Voor het noordelijke gedeelte is een aanbesteding opgestart. Medio maart 2019 zijn er 3 kandidaten die een plan zullen uitwerken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 1 plan wordt uitgevoerd, maar dan moeten de bewoners/ ondernemers hier wel in mee gaan.

Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 13 EKP en omgeving

Dit gebied ligt tussen de (huidige) Parallelweg en Nelson Mandela-laan. Dit gebied hoort niet tot het bestemmingsplan Boschveld, maar heeft zijn eigen bestemmingsplan.

Vlek 13 Gebied met EKP en toekomstige Parallelweg.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen