Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 21 Galerij en portiekwoningen

In dit gebied staan woningen van woningcorporatie BrabantWonen. Het betreft 72 galerijflats (Lorentzstraat 25 tot en met 71 oneven, Voltastraat 41 tot en met 87 oneven en Copernicuslaan 41 tot en met 87 oneven) en 80 portiekflats (Voltastraat 1 tot en met 39 oneven, Copernicuslaan 1 tot en met 39 oneven, Ampèrestraat 1 tot en met 39 oneven, Röntgenstraat 1 tot en met 39 oneven).

Deze woningen worden tot 2018 buiten de herstructureringsplannen gehouden en regulier onderhouden.

In juni 2016 is bekendgemaakt dat deze flat gefaseerd zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit zal in periode 2019 - 2025 plaatsvinden. Met de bewoners is een verhuisregeling afgesproken. Anno oktober 2017 zijn de meeste bewoners bezocht (7 adressen nog niet) en zou ruim 90% hebben ingestemd met de regeling.
Omdat het om een gefaseerde sloop gaat is het volgende anno oktober 2017 bekend:
- BVR gaat in per 2 oktober 2017 (brief van 26 september) voor alle blokken
- Verhuisurgentie gaat op hetzelfde moment in voor blok 1
- Een jaar later voor blok 2, weer een jaar later voor blok 3 enzovoort.
- Planning om vanaf 2019 blok 1 te slopen en nieuw te bouwen en de opvolgende blokken komen daar met een interval van circa een jaar achteraan.
- In de wijk zijn reguliere huurwoningen in de afgelopen maanden leeg gehouden om bewoners van blok 1 de mogelijkheid te bieden om te kunnen blijven wonen in de wijk.

Het betreft 7 woonblokken met 153 woningen. Voorlopig zijn de plannen om er 134 terug te bouwen. Als er een mogelijkheid is om hoger te bouwen, zouden er 35 extra woningen mogelijk zijn. De voorlopige planning is dat blok 1 (Copernicuslaan) als eerste wordt gesloopt en bewoners kunnen doorverhuren naar Vlek 3. Dit onder voorbehoud. Er is nog geen definitief ontwerp.
De keuze voor sloop is genomen omdat de woningen technisch te slecht zijn voor renovatie.
Er is nog wel een discussie over de woningen die leegkomen tijdelijk worden verhuurd of ook echt leeg blijven.Laatste keer bijgewerkt: 22 oktober 2017
Beschrijving Vlek 21 Galerij en portiekwoningen

Dit is het gebied omgeven door Oude Vlijmenseweg/ Copernicuslaan/ Lorenstzstraat exclusief vlek 20. Dit gebied is ook wel aangeduid als Fase 7.

- Copernicuslaan 1 t/m 87
- Voltastraat 1 t/m 87
- Ampèrestraat 1 t/m 39


- Lorentzstraat 25 t/m 71
- Röntgenstraat 1 t/m 39Vlek 21 Gebied met huurwoningen die pas na 2018 worden aangepakt.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen