Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 6 Flats Marconistraat

In het kader van het Ruimtelijk Functioneel Kader Hart van Boschveld zal de noordelijke flat (nrs 4 t/m 26; 12 appartementen) worden gesloopt. De gemeente zal het blok aankopen van BrabantWonen. BrabantWonen zal met de bewoners een verhuisregeling opstellen.

Regulier onderhoud zal worden uitgevoerd als dat nodig is. De 2 overige blokken zullen worden gerenoveerd, planning is 2017 / 2018.
BrabantWonen is proces van een verhuisregeling voor de bewoners van te slopen flat eind 2016 opgestart. Per brief van 16 december is bewoners meegedeeld dat 70% norm voor ondertekening Bewoners Verhuis Regeling gehaald is. Anno oktober 2017 zijn de meeste bewoners verhuisd.

In maart 2019 is men begonnen met de sloop van deze flat. de bedoeling is dat dit voor de zomer is afgerond.

Naast deze flats is de BBS gebouwd. Tevens wordt hier het Groene Hart van de wijk aangelegd. De planning hangt samen met de ontwikkeling van Vlek 8.Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 6 Flats Marconistraat

Het betreft 3 flat complexen van woningcorporatie BrabantWonen.

- Marconistraat 4 t/m 74

Vlek 6 In dit gebied staan 3 flatgebouwen met 24 woningen van BrabantWonen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen