Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Vlekkenplan
Vlekkenplan Boschveld
Informatie Vlek 8 Groene Hart

Dit is het meest gevarieerde gebied. Op de plek waar het schoolgebouw van het Overpad stond en de achterliggende stenen bebouwing (waar voorheen MEER! met elkaar en Divers zat) is gesloopt. Deze sloop was op 15 juli 2013 klaar, waarna de grond bouwrijp is gemaakt (klaar in augustus 2013). Medio november 2013 is met de bouw van de BBS (Brede Bossche School) begonnen. De officiƫle start was op 3 december 2013. De BBS is in december 2014 opgeleverd en sinds 5 januari 2015 in gebruik. In de BBS zijn de basisschool/ kindcentrum Boschveld, het Buurthuis en de Wijkwinkel gevestigd.

Ook de (speel)omgeving bij de BBS is klaar sinds december 2014. Ook is het omgevingsplan uitgevoerd.
Het Buurthuis aan de Edisonstraat is in tweede helft van 2015 gesloopt.

- Collectief Particulier Opdrachtgever (Bewust Wonen en Werken in Boschveld) wil 23 woningen bouwen, globale locatie Buurthuis en omgeving. Het plan is ter inspraak geweest en is in februari 2015 besproken in de gemeenteraad. Begin juli 2015 heeft het college het bestemmingsplan opgesteld. Dit is op 22 in september 2015 in de gemeenteraad besproken en goedgekeurd.
Op 16 juni 2016 heeft de grondoverdracht plaatsgevonden en begin juli 2016 zijn er hekken geplaatst rondom de 'bouwput'. De bouw is in het vierde kwartaal 2016 begonnen zal maximaal 14 maanden duren, dus tot uiterlijk oktober 2017, maar mogelijk ook eerder klaar.

Dwars door het gebied loopt de Stamlijn. Deze Stamlijn werd vroeger gebruikt om goederen per trein aan te leveren aan Heineken en Cehave. In mei 2013 is deze lijn ontmanteld, aanvankelijk met uitzondering van een stukje dat achter BBS / (voormalige) DMT loods loopt. Dit op verzoek van bewoners. Dit stukje is in het voorjaar 2016 ontmanteld.

Achter woningen aan de Copernicuslaan stonden loodsen van de voormalige DMT (Dutch Milling Technolgy) een bedrijf dat machine onderdelen maakt. Dit bedrijf is verhuisd naar Helvoirt. De loodsen zijn tot kwartaal 3 van 2016 gebruikt door kunstenaars van het Makershuis. De loodsen zijn eigendom van Zayaz. De gemeente heeft de panden nu gekocht en is eind 2016 begonnen met de sloop die begin 2017 is afgerond. Ook de gymzaal van het voormalige Overpad is gesloopt. Hiermee is ook de graffiti muur verdwenen. In september 2017 is ook het hondenuitrenveld opgedoekt (en verplaatst naar hoek Parallelweg/ Magistratenlaan)

Aan de andere kant van het spoor was tot eind 2011 de Afvalstoffendienst gehuisvest. De bebouwing is gesloopt. Op het braakliggende stuk grond hebben bewoners de gelegenheid om te tuinieren. In mei 2012 is er begonnen met de aanleg van de Boschveldtuin. Daarnaast is in 2013 een kunstwerk gemaakt met de naam Shelter. Een plek van zand en wilgentenen waar kinderen kunnen spelen. In maart 2016 is Boschveldtuin verplaatst naar een definitieve lokatie achter de BBS. Op 9 januari 2017 is de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend.

Begin maart 2014 is er ook een (tijdelijke) ruimte om honden uit te laten ingericht, ter vervanging de uitlaatplek aan de Parallelweg. Dit uitrenveld is in september 2017 ontruimd. Er was ook een plek waar kinderen met de fiets kunnen crossen.

Naast dit terrein stond nog een bebouwing. In het complex PK14 zaten een aantal kunstenaars. De bebouwing is in april / mei 2016 gesloopt. De gemeente stimuleert dat er in dit gebied een CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) initiatief wordt gerealiseerd. (Dit houdt in dat een groep van particulieren zelf een plan maken en uitvoeren). Het zal voornamelijk woningbouw betreffen. De initiatiefnemer is de Vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld. Op 16 juni 2016 is de grond officieel aan het BWWB overgedragen. De eerste oplevering van de woningen wordt in december 2017 verwacht, mede omdat er vertraging in de bouw heeft plaatsgevonden.

Aan de andere kant van de bebouwing, aan de kant van Engelenseweg/ Oude Vlijmenseweg ligt de voormalige parkeerplaats van de Afvalstoffendienst. Dit terrein doet incidenteel dienst als overloop parkeerterrein bij activiteiten van de Brabanthallen. Sinds juni 2016 is het parkeerterrein opengesteld om het verlies van parkeerplekken aan de Paardskerkhofweg tijdelijk te compenseren. Het parkeerterrein zal niet worden bebouwd vanwege een gasleiding die hier onder ligt. De verwachting is dat de bouwplannen worden gerealiseerd tussen 2016 en 2020.

Het gaat om circa 100 grondgebonden woningen die in 4 blokken zullen worden gebouwd op locatie voormalige afvalstoffendienst (nu tuin Boschveld) en PK14. Teven komt er nog een vijfde blok met huurwoningen. Planning vanaf 2015. Het eerste blok wordt opgepakt met van Van Wanrooij. Ondertussen zijn de eerste 2 bouwblokken in de verkoop gegaan en zijn alle woningen verkocht, al is marktprijs wel gestegen t.o.v. de oorspronkelijke gestelde prijs. De woningen in het de volgende twee blokken gaat in november 2017 in de verkoop.
Met het OBB is gebruiksovereenkomst aangegaan voor gebruik als stadstuin. De bouw van de woningen wordt verwacht in oktober 2017; de grond is reeds bouwrij gemaakt en afgezet met hekken.
21 september 2015 was er een inloopavond in de BBS over de ontwikkelingen.


Op 3 juli 2017 was er een inloopavond over planning van de bouw. In de tweede helft van 2017 zullen de eerste twee blokken (aansluiten op het CPO-project) met koopwoningen worden gebouwd. Dit levert ook bouwverkeer op. Er is een globale planning voer hoe dit moet verlopen.
Er moet nog een inrichtingsplan komen voor dit gebied. De gemeente heeft bewoners uitgenodigd om hierover mee te denken.

In kwartaal 4 2016 is begonnen met de herinrichting van de Paardskerkhofweg. Hierbij wordt ook nutsvoorzieningen en riolering aangepakt. Op april 2017 werd de weg officieel geopend.


Anno maart 2019 zijn de eerste woningen van het Hart van Boschveld opgeleverd en is de gemeente begonnen met de inrichting van de eerste fase van het park. De grond voor bouw van Fase 2 is al bouwrijp gemaakt en de bouw zal binnenkort beginnen. Het streven is dat fase 2 eind 2019 opgeleverd kan worden.

Voor de bouw van Fase 3 is de Copernicustuin eind februari ontruimd, zodat ook hier de grond bouwrijp gemaakt kan worden. Hiervoor is er wel een 'grenscorrectie' gemaakt met het terrein van Zayaz.

Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 8 Groene Hart

Dit gebied wordt omsloten door de Paardskerkhofweg/ Oude Vlijmenseweg/ Copernisuslaan (exclusief vlek 7) / Marconistraat (exclusief vlek 6) / Edisonstraat.

Vlek 8 Dit gebied vormt het Groene Hart. Tot voor kort stond hier het Overpad en daar komt de BBS voor in de plaats. Verder ligt hier het terrein van de voormalige Afvalstoffendienst en de DMT loodsen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Documenten Vlekkenplan
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten Vlekkenplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen