Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Wijkplan

Het wijkplan Boschveld Beweegt is ontstaan nadat het zogenaamde Masterplan in 2005 van tafel werd gehaald. Het wijkplan gaat uit van een aanpak die in verschillende fasen verloopt. Daartoe is de wijk verdeeld in 4 stukken. Aanvankelijk was er ook een duidelijke fasering aangegeven en was er sprake van deelgebieden. Omdat al snel bleek dat het plan niet in de geplande volgorde kon worden uitgevoerd, is de indeling van de wijk gewijzigd in zogenaamde Vlekken. Deze zijn niet direct zo terug te vinden in het wijkplan, al zijn de vlekken wel zoveel mogelijk gebaseerd op de eerdere fases.

Het wijkplan beschrijft niet alleen de tijdslijn, maar ook hoe de wijk wordt ingedeeld. De wijk wordt ook hierin in 4 delen gedeeld.

Het Parkkwartier is het gebied dat wordt omsloten door de Simon Stevinweg, Oude Vlijmenseweg en de Copernicuslaan. In dit gebied komt (of is al) een open structuur waarbij de maximale bouwhoogte 5 bouwlagen is. De nieuwbouw is zoveel mogelijk in traditionele stijl en sluit aan op de bestaande bouw uit de jaren vijftig van de vorige eeuw

Het stationskwartier ligt in het gebied tussen de Christiaan Huygensweg, Parallelweg, Edisonstraat en 's-Gravesandestraat, maar ook het winkelcentrum hoor er bij. Dit deel van Boschveld grenst direct aan het Paleiskwartier. Het moet een gebied worden met groenstroken, tuinen en brede straten. Ook het winkelcentrum zou moeten worden aangepakt, waarbij er wordt gedacht aan het vestigen van een supermarkt van circa 1500 m2. Hiermee zou het winkelcentrum aantrekkelijker moeten worden dan het anno 2009 is. Ondertussen is bekend dat er geen nieuwe supermarkt komt, wel is de bestaande supermarkt uitgebreid.

Het Hart ligt tussen de Paardskerhofweg en Copernicuslaan en is begrensd door de Edisonstraat/ 's-Gravesandestraat/ Celsiusstraat en Marconistraat. In het Hart komt onder andere de Brede Bossche School op de plek van de huidige Basisschool en Het Overpad, school voor bijzonder onderwijs zal verdwijnen. Het hart moet vooral een ontmoetingsplek worden met veel groen.

Het Waterkwartier wordt omringd het Paardskerkhof, Parallelweg en Veemarktweg. In dit gebied ligt nog veel industrieel erfgoed, waarvan Grasso het bekendst is. De nabijheid van de Dieze biedt kansen als wandel- en verblijfsgebied. Door de huidige verscheidenheid en de beperkingen door de aanwezigheid van de Parallelweg (in de toekomst veel verkeer) en het Spoor (verhoging intensiteit), zal de toekomstige bebouwing ook zeer gevarieerd worden.

Er zijn anno 2021 al diverse delen van het wijkplan uitgevoerd, maar er zijn ook wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is wel de bouw van de BBS. Deze was gepland op de plek van Basisschool 't Boschveld aan de Celsiusstraat. De school zou dan tijdelijk naar het pand van de speciale school Overpad verhuizen. Dit bleek qua tijdslijn niet haalbaar, bovendien kwamen er vertragingen in de planning door de economische crisis die vanaf 2012 duidelijk optraden.

Uiteindelijk is de BBS gebouwd op de plek van het Overpad en worden er op de plek van de voormalige basisschool (Vlek 3) nu woningen gebouwd.

Ook de invulling van het EKP-terrein is duidelijk anders. Dit heeft te maken dat er een ander plan kwam: De Spoorzone.

In het wijkplan is ook een sociale visie opgenomen. Het streven is om de wijk meer gevarieerd te maken. Dit houdt in dat er niet alleen mensen met een laag inkomen moeten wonen, maar ook midden en hoge inkomens. Ook was er een duidelijke wens om te komen tot gezinswoningen, omdat er ook kinderen voor de basisschool moeten blijven. Dit vraagt ook een aanpassing in het type bebouwing. Het OBB heeft aangegeven dat het aantal woningen in de Sociale sector niet mag afnemen t.o.v. het huidige aantal, maar ook minimaal ook 35 % van de totale bebouwing moet uitmaken.

Hoewel in grote lijnen de toekomstige indeling van de wijk voor de toekomst vastligt, is er nog behoorlijk wat ruimte om de invulling nader te bepalen. Als het plan in 2028 klaar is, zullen er meer woningen zijn dan nu. De grootste toename heeft al plaatsgevonden op en rondom het huidige terrein van de afvalstoffendienst (Hart van Boschveld). Op het terrein van het EKP zullen circa 800 woningen komen en op het terrein van Grenco circa 100 woningen.

Anno april 2021 worden er woningen gebouwd in Vlek 3 (voormalige basisschool). Later dit jaar zal de sloop en nieuwbouw van Vlek 21 (gebied met 7 flats in hoek Copernicuslaan/ Oude Vllijmenseweg). Dit plan zou in 2027 klaar moeten zijn. De aanpak van het winkelcentrum is een lastig probleem, omdat er diverse VVE's bij betrokken zijn, die niet tot overeenstemming kunnen komen. Ook moet er nog een oplossing komen voor de schuurtjes in Vlek 5 (Flats tussen Copernicuslaan en Marconistraat).

U kunt het hele wijkplan downloaden (kan even duren vanwege de omvang van 240mb van het document) of in delen via de pagina documenten.

Laatste keer bijgewerkt maandag 19 april 2021
Documenten Wijkplan

14-May-2012Presentatie BBSvoor gebruik
02-Oct-2011DNA profiel, spiegel van de stadEr zijn 2 documenten van Wijkplan

Nieuwsberichten Wijkplan
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen