• Home Organisaties Nieuws Agenda Vlekkenplan Mededeling
 • BrabantWonen Zayaz Gemeente BBS OBB Buurtkrant
 • BoschveldBeweegt - BBS Boschveld

  BBS

  De Brede Bossche School Boschveld (BBS) is niet alleen een school, maar huisvest een aantal organisaties. Het is tevens het buurthuis van Boschveld en er vinden meerdere activiteiten plaats.
  Het gebouw is geopend begin 2015. De diverse organisaties, die verspreid over de buurt waren gehuisvest, kwamen in de loop van de tijd in dit gebouw. Het is nu een multifunctioneel gebouw en bedoeld voor meerdere bestemmingen, zoals: ontmoeting, educatie, kinderopvang, sport, spel, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. De BBS is te vinden aan de Zernikestraat 2.

  Activiteiten
  In de BBS vinden meerdere activiteiten plaats. Dit varieert van een wijnclub, sporten tot het gezamenlijk eten (Resto van Harte). Activiteiten gericht op de buurt en het liefst ook georganiseerd door buurtbewoners kunnen financiƫle ondersteuning krijgen uit het Pluspakket. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt bekeken welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen.
  Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan een Pluspakket:
  - Er moet een samenwerking zijn tussen 2 of meer deelnemende partijen van de BBS.
  - Het moet passen binnen het activiteitenplan van BBS.
  - Het Beraad van Beroepskrachten bepaalt of een activiteit voldoet aan de voorwaarden.
  Er wordt naar gestreefd om de activiteiten onder te brengen onder KlupUP (jongeren) en KlupPlus (volwassenen). Hiervoor worden jaarlijks flyers uitgegeven.

  Kindcentrum Boschveld
  Het Kindcentrum is de grootste gebruiker van het gebouw. Het omvat een basisschool met ruim 100 leerlingen. De school werkt in units waarbij diverse groepen gelijktijdig onderwijs krijgen. Het gaat om een zogenaamde vreedzame school. Meer over de basisschool is te vinden op de website van het Kindcentrum.
  Daarnaast is er ook opvang van kinderen mogelijk buiten schooltijden en voor kinderen jonger dan 4 jaar. Deze opvang wordt georganiseerd door Kanteel. De opvang sluit zo veel mogelijk aan bij de basisschool; er is ook een peuterarrangement. Lees hierover meer op website van het Kindcentrum

  Wijkplein
  Een andere gebruiker van de BBS is het Wijkplein, onderdeel van KOO. U kunt bij het Wijkplein, het liefst op afspraak, binnenlopen met uiteenlopende vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen of over ontwikkelingen in de buurt. Dus geen lange zoektocht langs allerlei instellingen en informatiebronnen, maar dichtbij in uw buurt. Het Wijkplein is ook voor mensen met beperkingen goed toegankelijk. U wordt ontvangen en te woord gestaan door een deskundige vrijwilliger van het Wijkplein. Een vrijwilliger beantwoordt uw vragen of helpt u bij het opzoeken van informatie, bijvoorbeeld via het digitaal WMO-loket. Als een vrijwilliger de vragen niet kan beantwoorden of het probleem te complex is, kan hij of zij u in contact brengen met Als u moeite heeft met officiƫle brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties, kan een vrijwilliger van het Wijkplein u daarbij helpen. Het wijkplein biedt ook hulp bij:
  - Signaleren van vragen die leven bij buurtbewoners
  - Ontwikkelen nieuwe diensten en activiteiten voor en door de bewoners
  - Bij elkaar brengen van talenten en hulpvragen uit de buurt.

  Sommige organisaties hebben vaste spreekuren. Deze vindt u ook terug in de Buurtkrant:
  - Dinsdag 09.00 - 11.00 uur: Middelbare schoolspreekuur
  - Dinsdag 11.00 - 16.00 uur: Bureau Sociale Raadslieden
  - Donderdag 10.00 - 12.00 uur: Buurtteam
  De Wijkwerkers (Farent) zijn of op kantoor of in de Buurt te vinden:
  - Gabor Martens; tel: 06 - 2159 6447 - e-mail: gabormartens@farent.nl
  - Luc Vorselaars; tel: 06 - 5260 5386 - e-mail: lucvorselaars@farent.nl
  Wijkagent Samantha Kerkhof is te bereiken via tel: 0900 -8844 of via e-mail samantha.kerkhof@politie.nl

  Laatste keer bijgewerkt 3 Dec 2023