Home Over Contact
BoschveldBeweegt - BrabantWonen

BrabantWonen

BrabantWonen heeft woningen in Oss en 's-Hertogenbosch. Hiermee draagt deze corporatie bij aan het gezicht van beide steden. Als organisatie is ze in staat een passende invulling te geven aan hun maatschappelijke opdracht. De organisatie wil haar verantwoordelijkheid graag nemen. Dit houdt in dat ze naast het onderhoud van de woningen ook een maatschappelijke rol vertolken. Er is dan ook een inzet op de verbetering van leef- en woonsituatie van de mensen die huren, maar ook voor de rest van de buurt. Dit kan bijvoorbeeld door bij te dragen aan goede voorzieningen voor zorg en welzijn.
In Boschveld verhuurt BrabantWonen ongeveer 500 woningen. In het kader van het wijkplan, maar ook vanwege normaal onderhoud, zorgt de corporatie dat de huizen van een redelijke kwaliteit zijn. Soms kan dat door renovatie, maar soms moet er ook gekozen worden voor sloop en nieuwbouw. De buurt is onderverdeeld in 23 Vlekken. Niet in alle Vlekken is BrabantWonen actief. Hieronder staat beschreven in welke vlekken BrabantWonen actief is en welke activiteiten zijn of zullen worden uitgevoerd.

Vlek 3
Volgens het Wijkplan had in het gebiedje tussen de Edisonstraat/s-Gravesandestraat/Celciusstraat/Copernicuslaan de BBS-Boschveld gerealiseerd moeten worden in plaats de basisschool 't Boschveld. Door de economische recessie bleek dit niet haalbaar. Daarom is er voor de bouw van de BBS een locatie aan de Edisonsonstraat gekozen. Hierdoor moest voor locatie waar 't Boschveld stond een andere invulling gekozen worden.
Uiteindelijk is er gekozen om hier een combinatie van koop- en huurwoningen te realiseren. BrabantWonen bouwde hier 32 huurwoningen in een gestapelde bouw van 5 lagen.
De bouw is eind 2020 begonnen en de verhuur is eind maart 2021 opgestart. De oplevering van de koopwoning was in augustus-oktober, de huurwoningen zijn half november 2021 aan de huurders overgedragen.
De woningen zijn volgens het BENG-principe gebouwd (BeNG= Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Een aantal woningen zijn gereserveerd voor doorstoom van bewoners binnen Boschveld.
In het gebied zijn ook 12 koopwoningen gerealiseerd.

Vlek 5
Het gaat om 4 flatgebouwen met 72 woningen in het gebied Copernicuslaan/Edisonstraat/Marconistraat. In 2009/2010 hebben deze woningen een grote onderhoudsbeurt gekregen. De renovatie van de woningen is tot stand gekomen in nauw overleg tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie. De opgeknapte woningen voldoen weer volledig aan de huidige bouwtechnische eisen en bieden weer jaren het nodige wooncomfort. Er moet nog wel oplossing komen voor de bergingen. Het oorspronkelijke plan pastte niet binnen de bestemming. Het plan dat nu voorligt, heeft nog niet de instemming van alle bewoners.

Vlek 6
Aan de Marconistraat had BrabantWonen 3 flatgebouwen. Eén gebouw (aan kant Copernicuslaan) is in 2019 gesloopt nadat het was verkocht aan de gemeente. De ontstane ruimte heeft de gemeente gebruikt om een doorgang te maken naar Vlek 8 (Hart van Boschveld). De andere 2 flatgebouwen zijn in 2018 gerenoveerd.

Vlek 15
Dit gebied wordt omsloten door de Ampèrestraat/ Van Leeuwenhoekstraat/ Buys Ballotweg/ Kamerlingh Onnesstraat. Hier heeft BrabantWonen 41 woningen. Deze zijn in 2013 gerenoveerd.

Vlek 16
Dit gebied wordt omgeven door de Buys Ballotweg/ Oude Vlijmenseweg/ Kelvinstraat. BrabantWonen heeft hier 27 huurwoningen. Deze woningen worden normaal onderhouden en zijn in 2023 gerenoveerd.

Vlek 18
Dit gebied wordt omgeven door Ampèrestraat/ Kamerlingh Onnesstraat/ Voltastraat/ Lorentzstraat. Hier stonden 52 gestapelde en grondgebonden woningen.
In juni 2015 was het blok leeg en is in september van dat jaar is begonnen met de sloop. Eind december 2015 is de sloop afgerond en kon begin 2016 worden begonnen met de nieuwbouw van 37 woningen. In het derde kwartaal van 2016 was de nieuwbouw klaar en vanaf 15 november 2016 betrokken de nieuwe bewoners, allen afkomstig uit Boschveld, hun nieuwe woningen.

Vlek 19
Dit gebied wordt omgeven door Voltastraat/ Kamerlingh Onnesstraat/ Copernicuslaan/ Lorentzstraat. Hier stonden 57 gestapelde en grondgebonden woningen. Deze zijn in 2013 gesloopt.
Met de bewoners is hier begin 2007 over gecommuniceerd. Een definitief sloopbesluit neemt BrabantWonen niet alleen. Sinds maart 2010 is er overlegd met een bewonerscommissie over een verhuisregeling. In maart 2011 is hierover tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie overeenstemming bereikt. Daarnaast moest BrabantWonen ook met de gemeente een overeenstemming krijgen over een structuurplan. Dit is na de zomer 2011 tot stand gekomen. In september 2011 heeft 90% van de bewoners ingestemd met de verhuisregeling en het college van B&W heeft daarmee op 18 oktober ingestemd. Sinds 1 november 2011 konden bewoners conform de bewoners verhuisregeling verhuizen omdat het sloopbesluit van kracht is.
Sinds 21 juni 2013 was het complex leeg en is begonnen met de voorbereiding van de sloop. Eerst werd het asbest van de schoorstenen verwijderd, daarna is de sloop gestart.
In december 2013 is er begonnen met de nieuwbouw van 37 woningen. In februari 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Vlek 20
Dit gebied wordt omgeven door Ampèrestraat/ Lorentzplein/ Voltastraat/ Voltaplein/ Copernicuslaan/ Lorentzstraat. Er zijn hier 29 grondgebonden en 40 portiekwoningen. De grondgebonden woningen zijn in 2015 gerenoveerd, de portiekwoningen in 2017.

Vlek 21
Dit is het gebied omgeven door Oude Vlijmenseweg/ Copernicuslaan/ Lorenstzstraat exclusief vlek 20. Hier staan 7 portiekflats met 153 woningen. Deze zullen vanaf 2021 in 3 fases worden gesloopt en uit eindelijk worden vervangen door nieuwbouw van 134 woningen. Fase 1 is in 2022 begonnen en zal eind 2023 worden opgeleverd. Dit betreft 2 blokken en 4 duurzaam gebouwde woningen. Daarna volgen fase 2 en fase 3. Er wordt bekeken of het mogelijk is om deze samen te voegen, zodat er maar één overlast is door sloop.
Vanaf 2016 is er onderhandeld over de uitverhuizing.

Laatste keer bijgewerkt 19 Oct 2023