Home Over Contact
BoschveldBeweegt - Copernikkel

Copernikkel

Copernikkel is een corporatie en is gevestigd in het winkelcentrum aan de Copernicuslaan 308. Daarnaast is er een tijdelijk onderkomen aan de Copernicuslaan 324. Copernikkel fungeert als een paraplu waar allerlei bewonersinitiatieven en -groepen een thuis vinden. Daarbij hoort een werkwijze waarbij iedereen meetelt. Vanzelfsprekendheid op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is waardevol en heeft al dan niet ontdekte kwaliteiten in huis. Ontmoeting en zorg voor elkaar staan centraal.
De coöperatie bestaat uit diverse activiteiten die in de wijk plaatsvinden.

Fietswerkplaats
In de Fietswerkplaats in de Kelvinstraat 23 (garage 43) wordt lief en leed gedeeld en mensen helpen elkaar. Er is een leermeester fietsenmaker die de mensen helpt bij het repareren van de fiets. Een vaste kern van tien personen vormt de Kerngroep die één keer per maand bij elkaar komt om e.e.a. af te stemmen over hoe alles wordt geregeld.
De oorsprong van de Fietswerkplaats vond plaats als een kinderactiviteit in 2006. In 2015 werd het boekje Wind Mee uitgegeven waarin de waarde van de fietswerkplaats werd besproken.
Dankzij de Fietswerkplaats hebben velen leren fietsen en ze zijn ook betrokken bij het jaarlijkse fietsexamen van de basisschool.

BoschveldWereldkeuken
De BoschveldWereldkeuken bestaat uit een wisselende groep vrouwen van Marokkaanse, Turkse, Somalische, Iraanse en Syrische afkomst. De wereldvrouwen bezorgen op locatie en geven ook kookworkshops. Ze kunnen voor catering zorgdragen en koken één keer per maand een wijkmaaltijd, voor bewoners die zich hebben aangemeld.

Klussendienst
De Klussendienst levert vooral klussen aan bewoners van Boschveld en Deuteren. De kleine – gratis – klussen worden gedaan voor mensen die er zelf geen mogelijkheid toe hebben. Dit zijn vooral kleine klussen die andere klusbedrijven niet uitvoeren en lijkt meer op burenhulp. Alleen materiaalkosten worden in rekening gebracht. Klusje tot een half uur worden gezien als kleine klusjes.
Er worden ook betaalde klussen uitgevoerd. Professionals in de wijk hebben vouchers van de Klussendienst. Deze vouchers zijn bedoeld als extra steuntje in de rug voor mensen die dit nodig hebben. (Bijvoorbeeld voor het schilderen van de woonkamer, het leggen van laminaat e.d.) Als een bewoner een voucher heeft ontvangen neemt die contact op met de Klussendienst en wordt de klus geklaard. De vouchers worden betaald door de Sociaal Aandeelhouders Zayaz en BrabantWonen.

NaaiMeetUp
De NaaiMeetUp zit in de tijdelijke winkel op nr 324. Ze herstellen kleding, maar geven ook workshops zodat mensen bepaalde technieken kunnen leren of zelf kleding leren maken. In overleg kunnen er ook reparatieverzoeken aan kleding worden gedaan. Ook andere opties zijn in overleg mogelijk.

Huiswerkbegeleiding en Taallessen
Sinds de oprichting van Copernikkel geeft een docente kinderen en tieners individueel huiswerkbegeleiding. Kinderen krijgen de volle aandacht. Voor de kinderen uit groep acht gaat het hoofdzakelijk om taal en rekenen. De tieners van de middelbare school hebben meer vragen over Engels, Frans en Mens en Maatschappij. Naast de huiswerkbegeleiding geven een aantal docenten individueel of in groepen taalles. Allen hebben een onderwijsachtergrond. De leerlingen zijn vluchtelingen en bewoners die voornamelijk uit Boschveld en de directe omgeving komen. Zij hebben verschillende uiteenlopende achtergronden, sommigen hebben een universitaire studie genoten, anderen hebben nooit in de schoolbanken gezeten. Maar allemaal delen ze een gemeenschappelijke factor en dat is dat ze graag Nederlands willen kunnen praten. Daarvoor volgen deelnemers wekelijks gezamenlijk de lessen. Uitgangspunt is dat zij hierbij wel zelf aangeven wat ze willen leren. Zo krijgen leerlingen taalles die aansluit bij hun belevingswereld. Dat kan gaan over dingen die in het nieuws zijn of andere zaken die mensen bezighouden. Er wordt ook geleerd vanuit praktijksituaties door onder meer het bezoeken van winkels, de bibliotheek, de Sint Jan of een apotheek.

Boschveldtuin
De Boschveldtuin is een groene ontmoetingsplek waar bewoners samen zelf bloemen, kruiden en groenten kunnen kweken en ruilen. Ongeveer 50 bewoners steken regelmatig de handen uit de mouwen. Op vrijdagmiddag vanaf 14.30 is er altijd wel iemand aanwezig.

Reparatiestraat
Kennis en deskundigheid delen over computers, fietsen repareren, elektrische apparaten repareren etc. Iedere tweede zaterdag van de maand is het Reparatiestraat bij Copernikkel. Men betaalt meestal met meegebrachte pakken koffie, thee, suiker e.d. maar soms ook in geld. Mensen brengen hun defecte koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, krultangen e.d. en samen met de reparateurs wordt het apparaat weer aan de praat gekregen. Samen sleutelen is ook een manier om tot elkaar te komen. Het is fijn voor de portemonnee en voor het milieu.

Boschveldband en Copernikkelkoor
In 2018 is het jaar waarin zowel de Boschveldband als het Copernikkelkoor officieel zijn toegetreden tot de coöperatie Copernikkel. Eerder dat jaar hadden ze al een Wijkvoorstelling gedaan. Janneke Franke is het aanspreekpunt van beide initiatieven. Zij richt zich op de uitbreiding van het repertoire en de muzikale ontwikkeling van zowel de band als het koor en ze zoekt naar mogelijkheden om deze initiatieven zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Missie: Muziek in de wijk. De band en koor zijn regelmatig te horen bij activiteiten in de wijk.

Buurtman/ Buurtvrouw
Buurtvrouw Shivana kan spontaan langskomen voor een gesprek, maat het kan ook op afspraak. De bewoners bepalen zelf waar het gesprek over gaat en over welke onderwerpen zij het willen hebben. Het kan gaan om het huis, de buurt en de kinderen. Over overlast en actief worden in de buurt. Of om in contact te komen met andere buurtgenoten. Het zijn gesprekken waar je wat aan hebt. "De Buurtvrouw is goed thuis in Boschveld en weet - als dat nodig is - de weg naar instellingen goed te vinden. Wanneer iemand dat wil, gaat ze met de bewoner mee naar een afspraak of activiteit. Na een tijdje komt ze terug om te kijken hoe het gaat. Vaak bereikt het BuurtmanBuurtvrouw initiatief bewoners die op de één of andere manier uit beeld blijven bij reguliere instanties. Soms is één gesprek voldoende, bij andere bewoners komen ze vaker op bezoek. Shivana vertelt: "Belangrijk is dat bewoners weten dat ik onafhankelijk ben van de reguliere instellingen. Soms kijken bewoners wat raar op als ik aan de deur sta, maar achteraf vindt bijna iedereen dat het erg zinvol is geweest. En nog gezellig ook."

Copernikkel is ontstaan uit het project Kroon op je Wijk. Je kunt meer informatie vinden op de facebookpagina van Copernikkel.

Laatste keer bijgewerkt 20 Oct 2023