Home Over Contact
BoschveldBeweegt - Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente

Introductie
Er wordt hard gewerkt aan Boschveld. Gemeente, Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen werken samen hard aan de herstructurering van Boschveld. In het verleden werden er vaak bijeenkomsten georganiseerd om bewoners te informeren. In 2010 is de herstructurering van Boschveld begonnen, naar verwachting zal het in 2028 of 2029 grotendeels klaar zijn. De plannen die nog in uitvoer moeten komen zijn EKP-noord, Grenco en Vlek 21 (BrabantWonen). De projecten lopen al een tijdje en de procedures zijn al behoorlijk vergevorderd.
Meer weten? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl zie bouwen en wonen, zie ruimtelijke ontwikkelingen.

Openbare ruimte
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit gaat om diverse zaken zoals de inrichting van wegen, de groenvoorziening, speelgelegenheden, maar ook zaken als riolering.
De gemeente probeert vooraf, waar mogelijk, te overleggen met het OBB of bewoners/ bedrijven over de impact van werkzaamheden die nodig zijn voor deze inrichting. Het is in de praktijk lastig om alle bewoners te bereiken als het gaat om plannen voor de openbare ruimte.

Regelgeving
Veranderingen kunnen niet zomaar plaatsvinden. Er zal eerst bekeken worden of het niet in strijd is met geldende regels. Zo zijn er ruimtelijke bestemmingsplannen die aangeven wat er in een bepaald gebied wel en niet mag. Als men hier van af wil wijken, dan zal eerst het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd of moet het College van B en W hier ontheffing voor geven.
Bij alle veranderingen die gemeld worden bij de gemeente, geldt dat bewoners er inspraak in kunnen hebben, tenzij anders is aangegeven. Dit kan dus ook bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen of veranderingen aan woningen, maar vergunningen voor activiteiten.
Bij de nieuwsberichten vindt u berichtgeving over welke bestemmingsplannen of andere zaken ter inspraak liggen.

Faciliteren en ondersteunen
De gemeente ondersteunt diverse activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies. Zo is er voor Boschveld, net als voor andere buurten, elk jaar een bedrag beschikbaar voor activiteiten die bewoners voor de buurt of hun straat willen organiseren. Meer over het Wijk- buurt- en doprsbudget, vindt u op de gemeentelijke pagina. De gemeente beschikt ook over panden in de buurt waar ze bepaalde activiteiten kan onderbrengen of kan bemiddelen om gebruik te maken van dergelijke panden (zoals Copernikkel).

Parkeervergunningen
Voor een groot deel van Boschveld geldt dat er een vergunning nodig is om te parkeren in de openbare ruimte. Deze vergunning is voor bewoners aan te vragen bij de gemeente. Ook bedrijven kunnen een vergunning aanvragen. Het aanvragen moet digitaal gebeuren.

Bij het winkelcentrum aan de Copernicuslaan is een zogenaamde blauwe zone. Hier kan men 1 uur gratis parkeren.
Bezoekers kunnen op kenteken parkeren in de buurt. Als men op bezoek gaat bij iemand die een vergunning heeft, kan tegen gereduceerd tarief geparkeerd worden, mits dit vooraf is aangemeld. Doel van het vergunning parkeren is om langparkeerders te weren uit de buurt.
In een dit document is aangegeven hoe het vergunningparkeren voor Boschveld is ingedeeld.
Het gebruik van de gele parkeerkaartjes is gestopt per 17 januari 2022.

Laatste keer bijgewerkt 20 Oct 2023

In februari 2024 werden er 3 portretten van Boschveld gepresenteerd. Deze werden gemaakt door de Bossche filmmaakster Monique Broekman.
Een portret gaat over de de datasciencebedrijven die werken aan de innovatie voor de toekomst. Dat doen ze vanuit de Grasso, een plek die verwijst naar het verleden en ook de plek waar Boschveld ooit begon.
Het Boschveld Ambachtcentrum (BAC) zit in de hallen van Grasso. Het gaat om kleinschalige bedrijven waar winst en grootschaligheid niet voorop staan.
Copernikkel is de plek waar veel bewonersinitiatieven samenkomen. Een activiteit is de Wereldkeuken. Een portret van 1 van de deelnemers.