Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Gemeente

Introductie

Er wordt hard gewerkt aan Boschveld. Gemeente, Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen werken samen hard aan de herstructurering van Boschveld. Gezamenlijk organiseren zij daarom bijeenkomsten om bewoners te informeren en meningen te peilen.

Voormalig Wethouder Rodney Weterings: "Samen met het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en medewerkers van Zayaz en BrabantWonen zijn we volop aan het werk met de ontwikkelingen voor Boschveld. Een nieuwe wijk of stuk daarvan maak je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Wij vinden daarbij belangrijk samen op te trekken met bewoners uit Boschveld. Eerst mensen dan de stenen. Graag tot ziens tijdens een van de informatieavonden".

Meer weten? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl zie bouwen en wonen, zie ruimtelijke ontwikkelingen.


De aanpak van de Paardskerkhofweg is uitgesteld tot mei 2016. Er is wel een eerste fase die na carnaval start.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit gaat om diverse zaken zoals de inrichting van wegen, de groenvoorziening, speelgelegenheden, maar ook zaken als riolering.

De gemeente probeert vooraf, waar mogelijk, te overleggen met het OBB of bewoners/ bedrijven over de impact van werkzaamheden die nodig zijn voor deze inrichting.Regelgeving

Veranderingen kunnen niet zomaar plaatsvinden. Er zal eerst bekeken worden of het niet in strijd is met geldende regels. Zo zijn er ruimtelijke bestemmingsplannen die aangeven wat er in een bepaald gebied wel en niet mag. Als men hier van af wil wijken, dan zal eerst het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd of moet het College van B&W hier ontheffing voor geven.

Bij alle veranderingen die gemeld worden bij de gemeente, geldt dat bewoners er inspraak in kunnen hebben, tenzij anders is aangegeven. Dit kan dus ook bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen of veranderingen aan woningen, maar vergunningen voor activiteiten.

Bij de nieuwsberichten vindt u berichtgeving over welke bestemmingsplannen of andere zaken ter inspraak liggen.

Faciliteren en ondersteunen

De gemeente ondersteunt diverse activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies. De gemeente beschikt ook over panden in de buurt waar ze bepaalde activiteiten kan onderbrengen of kan bemiddelen om gebruik te maken van dergelijke panden (bijvoorbeeld Copernikkel).

Parkeervergunningen

Voor een groot deel van Boschveld geldt dat er een vergunning nodig is om te parkeren in de openbare ruimte. Deze vergunning is voor bewoners aan te vragen bij de gemeente. Ook bedrijven kunnen een vergunning aanvragen. Het aanvragen moet digitaal gebeuren.


Bij het winkelcentrum aan de Copernicuslaan is een zogenaamde blauwe zone. Hier kan men 1 uur gratis parkeren. Op sommige andere plekken in de buurt kan men onbeperkt gratis parkeren, maar deze plekken zullen wel snel minder worden.

Bezoekers kunnen op kenteken parkeren in de buurt. Als men op bezoek gaat bij iemand die een vergunning heeft, kan tegen gereduceerd tarief geparkeerd worden, mits dit vooraf is aangemeld. Doel van het vergunning parkeren is om langparkeerders te weren uit de buurt.

In een dit document is aangegeven hoe het vergunningparkeren voor Boschveld is ingedeeld.

Het gebruik van de gele parkeerkaartjes stopt per 17 januari 2022.Laatste keer bijgewerkt zaterdag 25 december 2021
Documenten Gemeente

01-Oct-2019Vraag en antwoord toekomst Brabanthallen
19-Sep-2019Bespreeknotitie Bushalte Magistratenlaan
15-Aug-2019Presentatie plannen landtong Brabanthallen uit augustus 2019.
19-May-2019Verslag Boschveldoverleg 18 maart 2019
19-May-2019Agenda Boschveldoverleg 20 mei 2019
19-May-2019Presentatie nieuwbouw WeenerXL
19-Jan-2019Cijfers Meldpunt West-Boschveld
19-Jan-2019Cijfers Wijkplein Trajecten 2018
19-Jan-2019Cijfers Wijkplein clienten 2018
30-Dec-2018Actieplan Sociale Visie Boschveld

Pagina 4 van 25

  Vorige 1 2 3 4 5 6 7   Volgende

Er zijn 246 documenten van Gemeente

Nieuwsberichten Gemeente

16-Sep-2022Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage
16-Sep-2022Evaluatie digitaal parkeren
14-Sep-2022Gezondheidsmarkt en film komende vrijdag
19-Jul-2022Een buurtsportcoach in de buurt
02-Jul-2022Wegwerkzaamheden
20-Jun-2022Nieuwbouw Weener XL bereikt hoogste punt
17-Apr-2022Blauwe zone Celsiusstraat verdwijnt
10-Apr-2022Kunst in de Spoorzone
07-Mar-2022Vervoersmogelijkheden verzameld
07-Mar-2022Gemeente ontwikkelt Innovatiekwartier

Pagina 1 van 29

1 2   Volgende

Er zijn 284 berichten van Gemeente


© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen