Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Geschiedenis

Het Bossche Veld is eeuwenlang voor mensen een gebied geweest waar weinig mee te beginnen is. Er zijn weinig archeologisch vondsten. Het is bekend dat in de omgeving waarschijnlijk al mensen woonden zo’n 1000 jaar voor Christus. Dit blijkt uit vondsten bij Deuteren. Ook in Orthen hebben al langer mensen gewoond.

Het Bossche veld was een laaggelegen polder waar niet veel mee leek te beginnen. Nadat in de 12e eeuw Den Bosch op de kaart kwam, was de polder waarschijnlijk alleen maar een gebied waar men moeizaam door heen kon trekken. Er lag een weg naar Deuteren, dat ook op een verhoging (donk) lag. Mogelijk dat men er ook vee liet grazen, als het gebied niet onder water stond.

Het gebied kwam pas in gebruik in de tweede helft van de 19e eeuw. Het was al verkaveld en mogelijk vond er al wat veeteelt en landbouw plaats. Toen men na 1874 ook buiten de vesting mocht bouwen kwam het Bossche Veld wel in beeld, maar het duurde tot 1910 voordat de eerste echte bebouwing plaatsvond. Dit betrof de fabriek van Grasso. Om dat te realiseren, moest er wel veel zand aangevoerd worden om het gebied te verhogen.

De gemeente zag het gebied aanvankelijk vooral als een gebied om industrie te vestigen. Door economische crisis in en vooral na de Eerste Wereldoorlog kwam dit alles maar moeizaam op gang. Eerst werd de buurt Het Zand gebouwd met onder andere een meelfabriek en een sigarenfabriek.

In het Bossche Veld werd de Veemarkt gebouwd en een paar woningen. Ook kwam er een sportpark met voetvelden en een houten wielerbaan. Ook de Michelinfabriek en gashouder werden nog voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het spoorgebied was toen ook al aardig ontwikkeld en ook richting het Bossche Veld (toe nog West I genoemd) liep een spoor.

De Tweede Wereldoorlog stopte de verdere ontwikkeling. Na de oorlog was er een tekort aan alles. Pas in de jaren 50 kwam de woningbouw op gang. Eerst moest de polder nog worden opgehoogd met zand uit de Ertveldpolder. In 1957 was de buurt klaar. Er stonden 1300 woningen, er was een winkelcentrum (de eerste in zijn soort in de stad), een kerk, scholen en diverse industrie.

In buurt woonde vooral arbeiders van de industrieën. Het geloof speelde een belangrijke rol en sociaal gezien was buurt best goed georganiseerd en waren er veel activiteiten. De woningen die waren gebouwd waren klein. Toen de Schutskamp en Kruiskamp werden gebouwd, verhuisden steeds meer mensen daar naar toe.

In de jaren 60 trad al de eerste verandering in de buurt op. Door een tekort aan arbeidskrachten werden er werkers uit het buitenland gehaald, zoals Spanje, Marokko, Turkije en Griekenland. Deze zogenaamde gastarbeiders werden onder andere in Boschveld gehuisvest. Vaak spraken deze mensen de Nederlandse taal niet of matig, waardoor ze niet echt deelnamen aan de sociale activiteiten. Hun huisvesting zou trouwens ook maar tijdelijk zijn. Achteraf gezien zijn veel gastarbeiders niet meer vertrokken.

Begin jaren 70 wist de Jeugdcentrale de naam West I officieel te wijzigen in Boschveld. Aan het einde van dit decennium verdwenen ook weer de eerste gebouwen. Zo werd de kerk voor de helft afgebroken en ook de gashouder was overbodig geworden.

De jaren 80 kunnen als een overgang decennium gezien worden. De bevolkingssamenstelling veranderde en ook op sociaal gebied ging de buurt steeds meer achteruit. Toen ook de Michelinfabriek in 1994 werd gesloten kwam er steeds meer (sociale) armoede. Dat ontging ook het gemeentebestuur niet. Overigens was niet alleen Boschveld een buurt met problemen.

Het tij kon niet echt worden gekeerd en er kwamen serieuze plannen om Boschveld flink te herstructureren. De woningen waren eigenlijk te klein en paste niet meer in tijdsgeest van de jaren 90.

Voor de Wolfsdonken had de gemeente ook al een geheel nieuw concept bedacht. Daar werd begin 21e eeuw een start mee gemaakt. Voordeel was dat in het gebied, wat nu kennen als Pasleiskwartier, maar weinig woningen stonden, vooral industrie en wat scholen. De gemeente wilde Boschveld in het verlengde dan dat concept ook totaal vernieuwen.

Hoewel de buurt als sociaal zwak bekend stond, schoot dat plan bij de bewoners in het verkeerde keelgat en kwam er behoorlijk protest. De gemeente haalde noodgedwongen het plan van grofweg ‘platwalsen en opnieuw opbouwen’ van tafel er kwam een nieuw plan waar de herstructurering gefaseerd in een tijdsbestek van 15 tot 20 jaar zou worden uitgevoerd.

Daarnaast kwam er ook een sociaal plan, want het was ook wel duidelijk dat het niet alleen om stenen ging, maar ook om mensen. In 2010 werd het plan goedgekeurd en was de eerste fase al begonnen. Door de nieuwbouw hoopte de gemeente ook dat Boschveld (weer) een gemengde buurt zou worden. Er zijn nu in ieder geval weer meer gezinnen, maar de bevolkingsopbouw is zowel qua leeftijd als achtergrond nog maar weinig veranderd. Hoewel het nog een buurt is die aandacht nodig heeft, is het al veel beter gesteld dan eind jaren 90 en begin deze eeuw.

Hoewel Boschveld qua bebouwing nu ruim 110 jaar in beeld is, is er qua geschiedenis al best veel gebeurd. Via de balk bovenaan kunt al een aantal jaarvlakken selecteren. Het is nog in ontwikkeling, dus kom geregeld om ‘nieuwe’ geschiedenis te lezen.

Heeft u zelf nog wetenswaardigheden over de geschiedenis van Boschveld, mail het dan naar geschiedenis@boschveldbeweegt.nl.

Laatste keer bijgewerkt zondag 01 mei 2022
Documenten Geschiedenis

Er zijn geen documenten gevonden

Nieuwsberichten Geschiedenis
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen