Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Sloop Vlek 21

Sloop Vlek 21
28-May-2024

Leestijd 2 minuten

sloopvlek21mei2024-AlfredHeeroma1.jpg title =
Dinsdag 28 mei 2024 werd het laatste gedeelte van flat 7 in Vlek 21 neergehaald.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


De afgelopen maanden in Vlek 21 is het asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd uit de leegstaande flats. Ook bruikbare onderdelen zoals sanitair zijn separaat verwijderd. Vorige week is BrabantWonen begonnen met de fysieke sloop van de flats zelf.

Als eerste is de flat aan de kant van de Oude Vlijmenseweg gesloopt. Dit is flat 7. Deze zou aanvankelijk als laatste gesloopt worden in fase 3. Omdat de uitverhuizing van bewoners sneller verliep dan verwacht kunnen alle flats nu dit jaar worden gesloopt. De reden dat met flat 7 is begonnen is omdat er dan vanaf de Oude Vlijmenseweg een inrit gemaakt kan worden zodat zwaar verkeer niet of nauwelijks door de buurt hoeft te rijden.

Flats 6 en 5 worden ook nog voor de zomer gesloopt. Hierdoor ontstaat er steeds meer werkruimte. Na de zomer zullen flats 4 en 3 worden gesloopt. Als alle flats zijn gesloopt, wordt de locatie bouwrijp gemaakt en zal er begonnen worden met de bouw. Die gaat in omgekeerde volgorde dus eerst flat 3 en dan flat 4 tot aan flat 7. Hiermee blijft de toegang tot het bouwterrein vanaf de Oude Vlijmenseweg tot het eind beschikbaar.

De laatste restanten van flat 7 zijn vandaag neergehaald. Nu moet het puin nog verder worden gescheiden en afgevoerd. Bij de sloop wordt het puin nat gehouden om stofvorming te voorkomen. Dit gebeurde tot nu toe met 1 beperkte straal die onvoldoende blijkt. Daarom is er gister een brandhydrant aangesloten zodat er met een krachtigere waterstraal gewerkt kan worden. Toch zal stofvorming niet helemaal voorkomen kunnen worden.

In januari en februari werden de eerste twee flats opgeleverd. De bedoeling was dat voor de zomer ook de biobased woningen klaar zouden zijn. De omgevingsvergunning is afgegeven, maar de afspraken met de leverancier/aannemer zijn nog niet afgerond. BrabantWonen hoopt dit op korte termijn af te ronden. Hoewel de woningen grotendeels in een fabriek worden gemaakt, zal een oplevering pas na de zomer/ najaar kunnen plaatsvinden.

Auteur: Alfred Heeroma