Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Feestelijke opening buurttuin Boschveld

Feestelijke opening buurttuin Boschveld
15-Aug-2012

Leestijd 3 minuten


Op zaterdag 25 augustus aanstaande vindt het openingsfeest plaats van de buurttuin Boschveld aan de Paardskerkhofweg 12b. Door samenwerking van buurtbewoners en ondersteuning van diverse instanties is deze tijdelijke tuin aangelegd op een braakliggend terrein van de gemeente. Het feest begint met een korte officiële opening en onthulling van de naam van de tuin door wethouder Weyers en de prijswinnaar van de naamwedstrijd. Daarna zal er muziek zijn, diverse activiteiten voor jong en oud en een picknick met hapjes en drankjes. Iedereen is welkom om te zien hoe de tuin groeit. De eerste groenten zijn al geoogst en kan men proeven!

Er groeit iets moois in Boschveld
De buurttuin is in nauwe samenwerking met de gemeente en Natuursuper en met subsidie van gemeente, Rabobank en BrabantWonen ontwikkeld op het voormalig terrein van de gemeentelijke Afvalstoffendienst aan de Paardskerkhofweg 12b. Dit terrein zal de eerstkomende jaren niet bebouwd worden in het kader van de herstructurering van Boschveld en zou braak blijven liggen. Door hier een tuin te maken ontstaat een groene ontmoetingsplek.

Na voorbereidingen vanaf najaar 2011 heeft een groep buurtbewoners de plannen dit voorjaar concreet gemaakt. De bebouwing is door de gemeente gesloopt en afgevoerd; de bodem is gesaneerd en afgewerkt. En toen was het de beurt aan de buurt. Vanaf het Hemelvaartweekend is de schop letterlijk de grond in gegaan en zijn ook 20 houten kweekbakken ingezaaid. De tuin is intussen flink gegroeid zowel letterlijk als qua aantal deelnemers vanuit de wijk en betrokken organisaties. Hij is openbaar toegankelijk en wordt door een kleurrijke groep buurtbewoners gezamenlijk beheerd.

De openbare ruimte rond de tuin zal nog door de gemeente volgens plan worden ingericht met onder andere een speelveld, een hondenuitrenveld, een fietscrossbaan en bloemrijk grasland. De tuin functioneert nu al als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en is een voorbeeld waarin de kracht van de buurt om samen iets moois te ontwikkelen zichtbaar wordt.

Samen werken
In augustus 2011 deed de gemeente het aanbod van tijdelijk gebruik van het terrein aan de werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad. Via het Boschveldoverleg in de buury en de buurtkrant zijn buurtbewoners opgeroepen om mee te denken en te werken. Een groep enthousiastelingen is met ideeën en het ontwerp aan de slag gegaan. Er kwam veel bij kijken om op een kaal terrein met schrale zandgrond een tuin aan te leggen. Er is een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin afspraken tussen buurt en gemeente zijn vastgelegd. Ook werden subsidies en sponsors gezocht en gevonden. Inmiddels is er een actieve kerngroep die veel zaken organiseert en regelt voor de tuin en een tuingroep met buurtbewoners die het vooral leuk vinden om te zaaien, planten, schoffelen en met hun handen bezig te zijn. Na een aantal doedagen voor het grove werk zijn nu in ieder geval elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur mensen in de tuin aan het werk. Maar ook op andere dagen kan men tuinierders treffen.

Prijsvraag
Via Buurtkrant Boschveld en tijdens de doedagen is een prijsvraag gehouden om een leuke naam voor de tuin te bedenken. De jury heeft uit circa 30 inzendingen een naam gekozen. Tijdens het openingsfeest wordt de prijswinnaar bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking en onthulling van de naam plaats. Benieuwd? Kom dan naar het feest!

Auteur: Nicole Pakker