Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Innovatie Kwartier, wat is dat nu weer?

Innovatie Kwartier, wat is dat nu weer?
01-Dec-2023

Leestijd 4 minuten

IKDB-avond2a.jpg title =
Beeldscherm zoals te zien tijdens de informatieavond. Hier staat aangegeven om welk gebied de ontwikkeling gaat.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Een vraag waar ik het antwoord niet op wist. Ik heb het vermoeden dat meer mensen het niet wisten, als ik zie dat op donderavond zo'n 100 mensen is een onverwarmde ruimte bij elkaar komen. De uitgevallen verwarming is wel heel duurzaam, maar innovatief zou ik het niet willen noemen.

Aan de Parallelweg staat al een eeuw lang het gebouw van Grasso. Een statige voorgevel waarachter de afgelopen jaren veel verbouwd is. Een verbouwing die ruimte moet bieden aan iets van ICT en dataverwerking. Althans dat was wat ik zo'n beetje uit de media en gemeentelijke stukken had vernomen. Wat dat nu eigenlijk inhoudt, was best onduidelijk.
Donderdagavond werd een poging gedaan om de blackbox die het is, een beetje te openen. Bij het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) zijn diverse partijen betrokken.

De gemeente 's-Hertogenbosch is facilitator van het idee. De gemeente is verantwoordelijk voor de stadsontwikkeling, maar de uitvoer wordt vaak door derden gedaan. Wethouder Ralph Geers haalde aan dat er slimme oplossingen nodig zijn, zowel voor de inrichting als voor maatschappelijke problemen. Hij gaf ook aan dat het onderwijs daarbij betrokken moet zijn.
Hoe combineer je bestaande bebouwing met vernieuwing? Dat is al meteen van toepassing op het gebiedje tussen de Parallelweg en de Paardskerkhofweg, waar het IKDB zich aan het ontwikkelen is. Het IKDB is dan ook iets van lange adem en iets dat de komende 10 tot 15 jaar vorm moet krijgen.

De Bossche Investerings Maatschappij (BIM; nagenoeg 100% eigendom van de gemeente) beheert veel bedrijfsverzamelgebouwen (ook bij IKDB) en is daarom betrokken.

Wat ik niet wist was de betrokkenheid van de combinatie AM-Coebax als gebiedsontwikkelaar. Op hun website lees ik:
'Zo wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de binnenstad, het onderwijs en de toekomstige bedrijven die zich in het IKDB gaan vestigen. Daarnaast blijft het niet bij alleen ontwikkelen en bouwen, het team zet in op een langjarige betrokkenheid bij IKDB. Hoe dit vorm krijgt wordt aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek verder bepaald en uitgewerkt.'

Charlotte Uiterwaal, gebiedsontwikkelaar namens AM-Coebax, legde uit waar het om gaat. Het gaat niet alleen om innovatie, maar het begint bij bedenken en eindigt bij uitvoer. Het IKDB dient daarom een fijne plek in de buurt te zijn en zich daar ook bij aan te sluiten. Zo werken bij de 35 bedrijfjes van het IKDB wel mensen, maar ze wonen niet Boschveld. Ook een aansluiting bij het onderwijs is belangrijk. Daarmee heeft ze drie thema's – wonen, werken & onderwijs – benoemd. Dat wil het IKDB bereiken met versterken van IT en verbinding door data (leren van gegevens).

Maar hoe ga je dat bereiken?
Ook dat werd uitgelegd. Als eerste is begonnen met het zoeken naar een identiteit van het IKDB, zeg maar een DNA. Als je weet waar je voor staat (je basis), dan kun je verder bouwen. Dit hebben ze intern gedaan en kwamen daarbij op termen als Bruisend (Buzz), Verbinding (Link), Experimenteel (Play) en Innovatie (Grow). Wat dit inhoud gaan ze binnenkort op hun website zetten.
Duidelijk is wel dat het gebied tussen de Paardskerkhofweg en de Parallelweg nu behoorlijk gesloten is. Er is geen verbinding met Boschveld, het is slecht toegankelijk, er is weinig interactie met de omgeving. Het gebiedje zelf is veel verharding en het bruist niet echt.
Dat is waar ze nu zijn en willen graag ideeën ophalen bij omwonenden en andere betrokkenen. Ideeën over de combinatie wonen en werken, meer groen, voorzieningen (bijvoorbeeld horeca, activiteiten in het weekend). Omdat voor de hele ontwikkeling 10 tot 15 jaar duurt, is er ook ruimte voor tijdelijke initiatieven/ experimenten.
De bedoeling is dat in de eerste helft van 2024 een idee op tafel ligt waar de gemeenteraad iets mee kan. Daarna kan er verder worden gewerkt aan de planning van de ontwikkeling. Vanaf 2026 zou dan de eerste bebouwing in het gebied moeten worden gerealiseerd.
Daarna mochten de bezoekers met post-its (toch weer analoog) hun ideeën plakken bij diverse thema’s die waren geselecteerd. Er is overigens ook een digitaal bord waar je wensen en ideeën kan achterlaten. De bezoekers gingen ook het gesprek met elkaar aan en met de mensen achter het IKDB.

Het IKDB is nu wat minder vaag voor me, maar zal de komende tijd nog nodig hebben om het helemaal helder te krijgen. Het deed me een beetje denken aan een project uit 2010/2011 met als titel 'Boschveld is een Werkwoord' dat toen is uitgevoerd door het (reeds opgeheven) City Change Center.Auteur: Alfred Heeroma