Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Veel wantrouwen van bewoners jegens Zayaz

Veel wantrouwen van bewoners jegens Zayaz
17-Apr-2024

Leestijd 6 minuten

Bewonersbijeenkomst1a.jpg title =
Merlijn Meeus van Zayaz ontvangt de handtekeningen uit handen van bewoonster Lies Kruijf.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Thuis is een woning waar je woont en je je prettig voelt, volgens een van de definities die online te vinden is. Uit de UN-Habitat definitie: Een goede woning is het recht om ergens in 'veiligheid, vrede en waardigheid te wonen'. Voor een groot aantal huurders in de Kelvinstraat, Röntgenstraat en Ampèrestraat geldt dat al langere tijd niet meer. Niet alleen is de kwaliteit van hun woning ondermaats, veel bewoners wantrouwen ook de verhuurder Zayaz. Zo bleek dinsdagavond 16 april tijdens een bewonersavond in de BBS Boschveld.

De woningen maken onderdeel uit van Vlek 17 en zijn in 1952 en 1953 gebouwd, al houden de bewoners het zelf op 1959. In het kader van de renovatie van Boschveld kwam in 2017 de vraag op tafel of deze woningen moesten worden gerenoveerd of worden gesloopt. De bewoners waren verdeeld en Zayaz koos uiteindelijk voor renovatie. En daarmee begon de ellende waar veel bewoners nu in zitten.

Ruim 40 bewoners waren voor deze avond naar BBS Boschveld gekomen. Hier had wijkraad OBB een avond belegd waarbij bewoners en Zayaz waren uitgenodigd om de impasse die is ontstaan tussen huurders en verhuurders te doorbreken. Niet alleen deze twee partijen waren aanwezig, maar ook de GGD, het Buurtteam en voorzitter van de SP, Sander van Hasselt. Allen blijken betrokken in het verhaal. De avond werd geleid door schrijver en politicus Laurens van Voorst die vaker dit soort avonden begeleid. Hij gaf aan neutraal te willen blijven op deze avond.

De bewoners hebben al jaren last van diverse problemen in de woningen, al zijn er verschillen tussen de woningen. Klachten gaan over schimmel, vochtproblemen, tocht, lekkende riolering, niet werkend hang- en sluitwerk, lekkende en overstromende dakgoten en ongedierte. Ze hebben dit aangekaart bij Zayaz, maar dat heeft allerminst tot een oplossing geleid. Niet alleen werden de problemen niet opgelost, bewoners ervaren dat ze met smoesjes worden afgescheept, soms zelfs worden bedreigd, aangetekende brieven niet worden beantwoord en de telefoon bij Zayaz wordt opgehangen omdat bewoners te emotioneel zijn. Deze jarenlange situatie heeft er toe geleid dat bewoners nu een diep wantrouwen hebben richting Zayaz en soms medewerkers niet eens meer in hun huis toelaten. Vaak nemen de bewoners niet eens de moeite meer om zaken te melden.

Bewoonster Lies de Kruijff had ook al jaren last van diverse problemen. Zij heeft jarenlang geprobeerd een oplossing te vinden bij Zayaz, maar voelt zich niet gehoord en steeds verder met een kluitje het riet ingestuurd. Ze ging langs bij andere bewoners en bleek niet de enige te zijn die dit ervaarde. Ze stelde een brief op en ging langs bij de bewoners met de vraag of ze wilde tekenen. Van de 79 bewoners tekenden er uiteindelijk 63. Deze handtekeningen werden deze avond overhandigd aan Merlijn Meeus, die Zayaz vertegenwoordigde deze avond.

Merlijn constateerde dat Zayaz het contact met de bewoners was verloren. Het was hem duidelijk dat Zayaz dit anders had moeten aanvliegen en dat ze nu echt aan de slag moet. Hij betreurde de ontstane situatie, maar wilde niet teveel terugkijken, maar vooral een oplossing vinden. Hij zei toe dat voor de zomer zoveel mogelijk huizen zullen worden geïnspecteerd ('opgenomen') om te kijken wat de gebreken zijn. Voor iedere woning zal maatwerk nodig zijn. Zayaz had eerder al een brief gestuurd aan de bewoners (al was er een bewoner die zei nooit een brief te hebben ontvangen) en 15 bewoners hadden zich al aangemeld en hun huizen zijn al geïnspecteerd. Dat gaat Zayaz wel capaciteit kosten, maar voor een oplossing is het onvermijdelijk. Desgevraagd gaf hij aan dat een externe kracht is ingehuurd om de inspecties uit te voeren. Hij gaf aan dat inspecteren ook betekent dat er gehandeld moet worden. Daarbij zal ook de strategische keuze wat er met de woningen moet gebeuren weer in beeld komen. Is het de moeite waard om de woningen te renoveren of is sloop het beste. Dat laatste vinden een aantal bewoners geen probleem, net als in 2017.

De GGD is al enige tijd bezig met een preventiebeleid qua gezondheid. Daarvoor doet ze ook onderzoek onder bewoners. De betreffende bewoners waren ook in het onderzoek betrokken en ze gaf aan dat ze was geschrokken van de resultaten. De bewoners gaven de kwaliteit van leven een 7, maar de kwaliteit van wonen een 2. Ze noteerde de klachten zoals gehorigheid, tocht en schimmel. De resultaten heeft ze neergelegd bij de wijkmanager. De wijkmanager kon deze avond niet aanwezig zijn, maar ze heeft klachten doorgespeeld naar Zayaz omdat die de eigenaar is van de woningen.

Ook het Buurtteam Boschveld is bezig met een onderzoek in de buurt en is ook bij de betreffende bewoners langs geweest. Het Buurtteam constateerde ook zorgen en heeft de rapportage naar Zayaz gestuurd. Luc Vorselaars van het Buurtteam merkte op dat Zayaz dit signaal niet goed heeft opgepakt. Er is alleen een brief aan de bewoners gestuurd. Hij merkte op dat de bewoners meldingsmoe zijn. Hij was behoorlijk geschrokken van de bevindingen, want het betreft ook de gezondheid van de bewoners.

In een poging om zaken vooruit te krijgen heeft Lies de Kruijff ook contact gezocht met de SP. Deze partij heeft vaker bewoners met dergelijke problemen bijgestaan. Sander van Hasselt (SP) gaf aan dat in meerdere wijken dezelfde klachten te horen zijn. Hij vindt het schandalig dat een politieke partij zich ermee moet bemoeien, maar zoekt graag mee naar een oplossing. Dit lukte eerder in De Schutskamp, Kruiskamp en 't Zand.

Hoewel het opknappen van de woningen in 2017 te boek staat als renovatie, gaven de bewoners aan dat hier eigenlijk geen sprake van was. De gebruikte materialen waren van slechte kwaliteit, lang niet alle zaken werden aangepakt of werkzaamheden werden niet goed afgerond. Een bewoner merkte op dat het ging om achterstallig onderhoud waarbij de woningen van heel slecht naar minder slecht gingen, maar van groot onderhoud was geen sprake en zeker niet van een renovatie. Een aantal bewoners gaven zelfs aan dat hun woning er zelfs slechter uitkwam.

Een bewoonster meldde dat het onderhoudspersoneel dat Zayaz stuurt regelmatig denigrerende opmerkingen maakt richting de bewoners, soms zelfs racistisch. Merlijn Meeus gaf aan dat dit niet kan bij Zayaz en een punt van zerotolerance is. Hij riep bewoners dit soort zaken direct te melden, al is hiervoor geen direct meldpunt. Een e-mail met in titel 'Urgent' of een telefoon hierover is wel een mogelijkheid. Een bewoonster gaf aan dat ze regelmatig meemaakte dat de telefoon bij Zayaz werd opgehangen als ze (emotioneel) een klacht indiende. Merlijn vroeg om begrip, want de medewerkers krijgen vaak klachten uit de hele stad. Maar hij zal doorgeven dat bij bewoners van Vlek 17 de medewerkers alerter moeten zijn.

Merlijn Meeus gaf aan dat de boodschap luid en duidelijk was binnengekomen.
Luc Vorselaars van het Buurtteam gaf aan dat als bewoners hulp nodig hebben bij contact met Zayaz ze terecht kunnen bij het Koo Wijkplein in de BBS.

Na afloop van de avond was het wantrouwen bij de bewoners allerminst weggenomen. De zaken uit verleden zitten diep en zijn niet zomaar weg te poetsen. Ze willen geen woorden, maar daden. Laurens van Voorst hoopt wel dat bewoners willen meewerken als Zayaz aan de deur komt, want het is duidelijk dat de problemen achter de voordeur zitten.

Na afloop gaven zowel wijkraad OBB als de SP aan een vinger aan de pols te houden en te willen zorgen dat Zayaz de afspraken nu echt nakomt. Hoewel de bewoners emotioneel en teleurgesteld zijn, blijven ze wel strijdbaar.

Wellicht komt de uitspraak van een bewoner dan uit: “Ik wil mijn huis mooi maken”

Auteur: Alfred Heeroma