Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Aanpak van Coehoornplein

Aanpak van Coehoornplein
30-Apr-2024

Leestijd 1 minuut

Coehoornplein-gravesandestraat-apr2024-AlfredHeeroma.JPG title =
Deze toegang wordt afgesloten door aanleg van groen en een fietspad met een paaltje.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Het Van Coehoornplein, dat achter de winkels van het winkelcentrum ligt, zal rond de zomer worden aangepakt. Deze aanpak was al in 2022 gepland, maar doordat er onder andere kadastraal zaken niet klopte, moesten er aanpassingen worden gedaan. Op het plein komen bomen en 7 extra parkeerplekken en een laad- en los ruimte voor Sonay supermarkt. Ook de ondergrondse containers zullen worden verplaatst en komt er een extra riool voor het regenwater.
Een deel van het plein is particulier eigendom. Het is aan de bewoners om dit deel te vergroenen of anderszins in te richten.

Het plein wordt nu nog vaak gebruikt als doorgaande route van de Celsiusstraat naar de 's-Gravesandestraat, dit tot ergernis van een aantal bewoners. Dit is meermalen kenbaar gemaakt bij de gemeente en ook ter sprake gekomen bij de laatste wijkschouw. Toen is toegezegd dat de doorgang naar de 's-Gravesandestraat zou worden afgesloten. Op 26 april heeft het college hiervoor een besluit gepubliceerd. De toegang wordt fysiek gewijzigd in een plantsoen met een alleen een fietspad voorzien van een paaltje.

Niet alleen wordt hiermee voorkomen dat er doorgaand verkeer is, maar ook is de verwachting dat overlast door hangjongeren met auto's en bezoekers van Bahar wordt verminderd. De politie, bewoners en ondernemers zijn positief over de afsluiting. Tot 10 mei kan er schriftelijk bezwaar gemaakt worden tegen het plan. Als er geen bezwaren komen, zal het college het besluit definitief maken, waarna de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Zie ook
Gemeenteblad Verkeersbesluit
Situatie inrichting Van Coehoornplein


Auteur: Alfred Heeroma