Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Zayaz heeft dingen niet goed gedaan

Zayaz heeft dingen niet goed gedaan
22-May-2024

Leestijd 5 minuten

Bewonersavond21mei2024-AlfredHeeroma.JPG title =
Zayaz maakte de plannen bekend voor de aanpak van woningen. Linksvoor programmama manager Zayaz Merlijn Meeuws, in midden bestuurder van Zayaz Charlotte Beukeboom en linksachter presentator Laurens van Voorst.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Op 16 april organiseerde Wijkraad OBB een avond voor de bewoners in Vlek 17. Er waren veel klachten over de staat van de woningen en de manier waarop verhuurder Zayaz hiermee omging. Het ging niet om incidenten, maar om een structureel probleem. Zayaz is geschrokken van getuigenissen van bewoners en organiseerde zelf op 21 mei een tweede bewonersavond. Zayaz kondigde verregaande acties aan.

Deze avond werd door ruim 30 bewoners bezocht. Zayaz zelf was met niet minder dan 6 personen aanwezig, maar ook de Huurderbelangenvereniging Zayaz, GGD, Wijkmanager gemeente, Farent Buurtteam, Wijkraad en een vertegenwoordiger van SP waren aanwezig. De avond werd gepresenteerd door Laurens van Voorst, die ook de vorige bijeenkomst had begeleid.

Charlotte Beukeboom, bestuurder van Zayaz was meteen duidelijk: "Zayaz heeft dingen niet goed gedaan, dat stemt mij niet tevreden." Hoewel het doel van deze avond was om vooral vooruit te kijken, wilde ze toch van bewoners zelf horen waar de knelpunten zitten. Een bewoonster was duidelijk: "Zayaz moet zorgen voor veiligheid van de huurders, daar is nu geen sprake van" en een andere bewoner gaf aan dat de woning niet een gezonde plek is om te leven, zeker niet als je medische klachten hebt zoals COPD. Ook de kou in de winter en de hoge energiekosten kwamen naar voren.

Charlotte Beukeboom is nu 1 jaar bestuurder bij Zayaz. Ze moest erkennen niet op de hoogte zijn van hoe zaken in het verleden zijn verlopen. Daar kon ze slechts op speculeren. Duidelijk is dat Zayaz niet goed op de hoogte is en lang niet alles weet. Ze gaf aan dat ze er op deze avond 'niet als trotse bestuurder stond'.

Merlijn Meeus, programmamanager bij Zayaz, gaf aan geschokt te zijn door het gebrek aan vertrouwen dat naar voren kwam bij de vorige bijeenkomst. Hij heeft deze zaak dan ook direct de volgende dag besproken bij Zayaz. Er is nu een plan van aanpak opgesteld, er moet gehandeld worden. Voor de zomer zullen alle woningen technisch worden geïnspecteerd. Het gaat dan niet alleen om de initiële woningen aan de Röntgen- Ampère- en Kelvinstraat, maar ook de Lorentz- en Kamerlingh Onnesstraat en Buys Ballotweg. Dit betreft 83 woningen. Deze technische inspectie wordt door een onafhankelijk inspecteur (ook aanwezig deze avond) gedaan. Tevens komt er een consulent van Zayaz mee die een gesprek met de bewoners aangaat om te kijken welke andere problemen er zijn. Technische problemen die eenvoudig te verhelpen zijn, worden op zo'n kort mogelijke termijn opgepakt, maar als dat niet kan, dan wil Zayaz dit ook melden. Vanaf nu moet er sprake zijn van een 'eerlijk verhaal'. Na de technische opname worden de resultaten met bewoners besproken.
De bewoners die dit jaar geen huurverhoging hebben gekregen, wonen in woning met een energielabel E/F of G.

Bewoners gaven aan dat ze weinig vertrouwen hadden in aannemer Wijnen en andere aannemers. Dit is vooral gebaseerd op de ervaringen uit het (recente) verleden. Charlotte Beukeboom was duidelijk, elke vorm van denigrerende, racistische of seksistische opmerkingen is onaanvaardbaar. Ze riep bewoners op dit dan ook direct te melden. Luc Vorsselaar van Farent en het Buurtteam gaf aan dat bewoners ook via hen dit kunnen melden als ze direct contact met Zayaz niet wenselijk vinden. Het buurtteam is onderdeel van het Wijkplein dat zit in BBS Boschveld. Daarnaast gaven bewoners aan dat ze niet de indruk hebben er een goede communicatie is tussen Zayaz en de aannemers.

Charlotte Beukeboom gaf aan dat naast de acties op korte termijn er ook een actie op lange termijn besproken moet worden. De technische opnames van de woningen en gesprekken met bewoners zullen informatie opleveren die als basis zullen dienen voor de aanpak op lange termijn. Het is duidelijk dat er meer met de woningen moet gebeuren dan het verhelpen van de gebreken op korte termijn. De levensduur van de woningen in huidige staat is op. Een grootschalige renovatie waardoor de woningen weer 30 jaar meekunnen of juist sloop omdat renovatie niet mogelijk is, behoren tot de opties. Zayaz gaf aan dat ze de resultaten van hun vooronderzoek zullen delen met de bewoners en dat die zeker een stem zullen hebben in de toekomst van de woningen. Uiteindelijk ligt de keuze voor de toekomst van de woningen wel bij Zayaz, daar was ze duidelijk in. Een beslissing hierover moet eind van dit jaar duidelijk zijn.

De woningen die nu vrijkomen omdat bewoners verhuizen, worden opgeknapt (mutatie onderhoud). Nieuwe bewoners die te horen krijgen dat de woningen toch gesloopt worden, moeten deze informatie voor onwaar aannemen. Er is nog geen beslissing over genomen aldus Charlotte.

Mocht de keuze uiteindelijk toch sloop worden, dan zal Zayaz meewerken aan een verhuisregeling/sociaal plan. De huurdersvereniging Zayaz heeft hiermee ervaring en kan hierbij worden betrokken. Onderdeel is dat bewoners dan recht hebben op terugkeer. In de praktijk maakt hier maximaal 10 tot 15% van de bewoners gebruik van. De regels zoals die nu door Thuispoort worden gehanteerd, gelden niet bij sloop/nieuwbouw. Charlotte gaf aan dat sloop ingrijpend is voor de huidige bewoners. Een sociaal plan moet door minimaal 70% van de bewoners worden gesteund.

De bewoners die aanwezig waren konden direct een afspraak maken voor een technische inspectie van hun woning. De overige bewoners zullen telefonisch benaderd worden door Zayaz. De inspecties moeten voor de zomer zijn afgerond. Zayaz wil na de zomer wederom een bewonersavond beleggen om de resultaten te bespreken.

De bewoners zitten nog steeds veelal op het standpunt 'eerst zien, dan geloven'. Het herstellen van vertrouwen zal nog een lange weg zijn. Voor Zayaz zal er ook veel werk aan de winkel zijn om uit te zoeken hoe het zover is kunnen komen. Merlijn gaf dat het niet fijn is om met dit soort zaken geconfronteerd te worden op je werk. Lies de Kruijff, de bewoonster die al jaren strijd voor actie, gaf aan dat er sprake is van een communicatie probleem. Ze heeft thuis een dikke ordner met (onbeantwoorde) brieven en andere communicatie die niet goed is verwerkt.

Auteur: Alfred Heeroma