Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Duurzaam wonen
13 Jul 2014, 21:31:00

Impressie van het CPO project op de locatie van het Buurthuis. Ongeveer 23 woningen met een binnenterrein.
Fotograaf: © BWBB


Boschveld is een wijk waar de komende jaren herstructurering plaatsvindt. Dit houdt in dat woningen worden gerenoveerd waar nodig en mogelijk zelfs vervangen. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Dit proces verloopt in verschillende fasen. De gemeente heeft besloten ook ruimte te bieden aan het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In een dergelijk geval wordt de woningbouw niet gerealiseerd door een aannemer en daarna aan bewoners aangeboden, maar bouwen de toekomstige bewoners zelf hun woningen.

Als de BBS klaar is zal het huidige Buurthuis worden gesloopt. Het kavel dat ontstaat zal worden ingezet voor CPO. Al sinds 2012 zijn een aantal mensen bezig met het maken van een plan voor dit kavel. De groep heeft zich verenigd in Bewust Wonen en Werken Boschveld (BWWB). Hun doel is niet alleen om woningen te bouwen, maar ook de mogelijkheid te scheppen tot ondernemerschap aan huis. Daarnaast hebben ze ook duurzaamheidscriteria opgesteld, waarbij energie en waterverbruik wordt beperkt en ook de hoeveelheid afval. In mei waren er al 17 toekomstige bewoners betrokken bij BWWB. Op 21 mei hebben ze een overeenkomst met de gemeente getekend waarbij ze samen met de gemeente het idee van CPO verder gaan uitwerken.

Ondertussen zijn 3 architecten, ook toekomstige bewoners, aan de slag gegaan om ontwerpen te maken. De bedoeling is dat er 23 woningen komen. Doordat de bewoners veel werk zelf doen, kan er veel op de kosten worden bespaard. Bovendien krijgen de bewoners de grond tegen de kostprijs van sociale woningbouw. De bedoeling is niet alleen dat er collectief wordt gebouwd, maar ook collectief wordt gewerkt aan duurzaamheid.

De werkgroep stedenbouw heeft vanuit het OBB de plannen bekeken. Ze vindt het initiatief goed, maar vraagt zicht wel af waarom er op straat moet worden geparkeerd. De gemeente stelt namelijk dat bij nieuwbouw zoveel mogelijk op eigen terrein geparkeerd moet worden. Dit is bijvoorbeeld ook toegepast bij Vlek 14 (Signatuur) waarbij bewoners maandelijks een extra bedrag moeten betalen. Ook merkte de werkgroep op dat bij werkzaamheden deze niet publiek aanzuigend mogen zijn (zoals bijvoorbeeld horeca). BWWB zegt dat dit zeker het werk betreft waarbij geen publiek is betrokken. Ook merkte de werkgroep op dat aan de kant van de Edisonstraat een gesloten karakter lijkt te ontstaan, terwijl een meer open karakter is gewenst. Bovendien staan in het te bebouwen gebied enkele bomen waarvan er 1 dreigt te sneuvelen. Dit zou jammer zijn.

Het Buurthuis zal waarschijnlijk in de loop van 2015 gesloopt worden, waarna BWWB aan de slag zou kunnen gaan.

Zie ook Beeldkwaliteitsplan.Aanvulling

Zie ook aankondiging inspraak voorontwerp bestemmingsplan hoek Edisonstraat/ Paardskerkhofweg


Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Buurtkrant/ BWWB
Documenten

17-Mar-23Buurtkrant Boschveld maart 2023
26-Jan-23Buurtkrant Boschveld januari 2023
17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022

Meer documenten


Nieuwsberichten

21-Mar-23Boom foutief geplaatst
21-Mar-23Buurtteam onderzocht Boschveld
17-Mar-23Studenten aan de slag in Boschveld
17-Mar-23Presentatie buurtonderzoek
08-Mar-23Heldinnen van Boschveld
06-Mar-23Vernieling bij herinneringsboom voor Heemskerk.
01-Feb-23Toekomst WeenerXL en Vlek 21
26-Jan-23Boschveld Live over WeenerXL en Vlek 21
15-Jan-23Buurtkrant Boschveld zoekt bezorger
11-Dec-22Bewoners vieren Kerst

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen