Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Toekomst Vlek 21
zondag 02 februari 2020

Impressie van nieuwbouw Vlek 21. Links de Copernicuslaan en op voorgrond de Oude Vlijmenseweg. De lange flats liggen in verlengde van huidige statenstructuur.
Fotograaf: © Buro Kade


Op dinsdag 28 januari konden bewoners van Boschveld kennisnemen van de plannen voor Vlek 21. De komende jaren zullen 7 flats in de hoek Copernicuslaan/ Oude Vlijmenseweg worden gesloopt en vervangen door 7 nieuwe flats. Het huidige aantal van 153 woningen zal uiteindelijk uitkomen op 207 woningen. De reden waarom de huidige flats worden gesloopt is dat ze te oud en versleten zijn om ze nog te renoveren. Behalve de flats zullen ook de 4 woningen aan het Copernicuspleintje worden vervangen.

De sloop zal in 3 of 4 fasen verlopen. Om dit mogelijk te maken zullen de huidige bewoners moeten verhuizen. De bewoners krijgen daarvoor een verhuisregeling. De eerste fase zal de flat aan de Copernicuslaan en de flat die er haaks op staat beslaan. Ook de 4 woningen zullen in deze fase worden vervangen. De bewoners hebben al in 2018 de verhuisregeling gekregen en zullen voor oktober van dit jaar moeten verhuizen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze naar andere projecten in de wijk konden verhuizen, maar door vertragingen is dit nu niet meer mogelijk. De bewoners van de volgende fases zullen wel kunnen verhuizen naar de nieuwgebouwde flats.

De flat aan de Copernicuslaan krijgt een andere vorm. Aan de kant van de Vlijmenseweg zal het aantal bouwlagen verhoogd worden naar 7. De flats zullen een oppervlakte krijgen van 50 tot 80 vierkante meter. Op de begane grond krijgt elke flat een eigen berging. Het blijven flats in de sociale huur, maar krijgen elk een eigen aftopping. De huur zal dus wel fors toenemen, maar er is wel meer huursubsidie mogelijk. Bovendien zullen de flats energiezuiniger zijn. De flats in de laatste fase krijgen ook een andere vorm. Aan de kant van het park zullen ze ook hier 7 bouwlagen krijgen, maar aan de kant van de Lorentzstraat maar 3 bouwlagen, zodat dit beter aansluit aan de bestaande bebouwing.

De flats die haaks op de langere flats staan zullen korter worden, maar wel breder, zodat er aan twee kanten woningen mogelijk zijn. De flats in deze blokken zullen ongeveer 50 vierkante meter zijn en hebben een gemeenschappelijk berging.

De lange flats zullen in het verlengde van de huidige stratenstructuur komen te staan. De flats krijgen allemaal een balkon dat uitkijkt op het park dat tussen de Oude Vlijmenseweg en de flats komt te liggen. Alleen een aantal woningen in de korte blokken zullen dat niet hebben.

Omdat de bouwomvang afwijkt van het huidige bestemmingsplan afwijkt, zal dit moeten worden aangepast. Dit wordt niet in 1 keer gedaan. Nu wordt alleen een herziening die nodig is voor het realiseren van de eerste fase aangepast. Die herziening ligt nog tot 10 februari 2020 ter inzage om een zienswijze te geven.

Als alles volgens schema loopt, kan vanaf oktober 2020 begonnen worden met de sloop van de eerste 2 flats en de 4 woningen. Vanaf het voorjaar 2021 kan dan begonnen worden met de bouw van de nieuwe flats. Die zouden dan in 2022 opgeleverd kunnen worden.

De flats zijn eigendom van BrabantWonen. Het ontwerp voor de nieuwe flats is gemaakt door Buro Kade. De bouwomvang van de flatgebouwen ligt vast, maar de precieze inrichting per flat nog niet. Het is de bedoeling dat de woonkamer samen met de keuken 1 ruimte vormen. De kleinere flats krijgen 1 slaapkamer, de grotere 2 slaapkamers. Daarnaast zal er een badkamer en toiletruimte komen. De grotere flats kunnen dus als gezinswoning dienen, de kleinere flats zijn meer gericht op eenpersoonshuishoudens.

Op de inloopavond kwamen ruim 30 bewoners af. Op diverse panelen was het plan te zien als ook de te volgen procedures. Over het algemeen waren de bewoners positief over de plannen. Er werden wel kritische vragen gesteld. Zo waren er wat zorgen over de bergruimtes. Deze zijn groot genoeg om een paar fietsen te stallen, maar bijvoorbeeld niet voor bakfietsen. Ook was er een vraag over de plaatsing van scootmobielen. De flats krijgen wel een lift, maar de scootmobielen moeten wel in de woningen geplaatst worden in verband met brandveiligheid. Dit betekent wel dat de woningen toegankelijk moeten zijn voor scootmobielen.

Ook was er een vraag over de parkeergelegenheid. Als er meer woningen komen is het logisch dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn. Hier moet de gemeente nog een oplossing zoeken. Ook werden er nog diverse vragen gesteld over de woningen zelf.
Ook werd er aandacht gevraagd voor het bestaande groen. Vanwege structuur van de bebouwing is het onvermijdelijk dat er een aantal bomen gekapt zullen worden. Ook om de bouw mogelijk te maken zullen er bomen moeten wijken, zodat er veilig stellages geplaatst kunnen worden. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk dat het park goed wordt ingericht en zal daarover in overleg treden met de werkgroep Groen en Spelen en de bewoners.
Als de eerste fase klaar is, zullen de volgende fasen plaatsvinden. De tweede fase zal de volgende twee flats (nummers 3 en 4) omvatten. Er zal worden bekeken of de laatste 3 flats in 1 fase gerealiseerd kunnen worden. Het is wel de bedoeling dat het bestemmingsplan voor de volgende 5 flats in 1 keer wordt ingediend.

De eerste 2 flats zullen in oktober 2020 leeg moeten zijn. Flats 3 en 4 zullen in 2022 leeg moeten zijn. De verhuizing van bewoners van flats 5 t/m 7 zal plaatsvinden tussen 2021 en 2025. In 2027 zullen alle nieuwe flats er moeten staan. Dit betekent dat er dus tussen 2020 en 2027 bouw- en sloopactiviteiten zullen zijn en er dus overlast is voor de buurt. Hier dienen goede afspraken over gemaakt te worden.

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Boschveld Beweegt
Documenten

17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen