Herstructurering Boschveld in cijfers

In het voorjaar van 2019 werd de voormalige basisschool gesloopt
Fotograaf: © A. Heeroma
Al sinds 2010 wordt er in Boschveld gesloopt en gebouwd in het kader van het wijkplan Boschveld Beweegt. Dit leidt tot steeds wisselende aantal bewoners in de buurt. Uit cijfers blijkt dat op 1 januari 2010 er 2964 mensen in Boschveld woonden. Op 1 januari 2020 is dit aantal gestegen naar 3250. Het aantal jongeren (0 tot 19 jaar) was 10 jaar geleden 19,2%, maar nam daarna af tot 17,9% in 2014. Daarna is het wel weer gestegen en bedraagt nu 19,3%. De leeftijdscategorie 20 tot 44 jaar vertoonde in die periode juist een tegenovergesteld beeld. In 2010 was dit 49,4% en nam in 2014 toe tot 50,4%, maar is nu afgenomen naar 44,3%. In 10 jaar tijd is het aantal 65-plussers toegenomen van 9,8% naar 11,9%. Het lijkt er dus op dat de gemiddelde leeftijd in Boschveld langzaam toeneemt.

De herstructurering verliep aanvankelijk vlot met de bouw van nieuwe woningen in Vlekken 14 ('Signatuur') en 18 en 19 (2 blokken tussen Ampèrestraat en Copernicuslaan, maar kwam in de crisisjaren rond 2014/ 2015 nagenoeg geheel tot stilstand. Pas in 2018 kwam het programma van nieuwbouw weer op gang, onder andere de oplevering van woningen aan de Zernikestraat/ Paardskerkhofweg (BWWB). In 2019 werden er meer woningen opgeleverd dan gesloopt. Er kwamen woningen in Vlek 8 (Hart van Boschveld) terwijl er qua sloop alleen woningen verloren gingen in Vlek 6 (sloop 12 flatwoningen Marconistraat). Verder werd ook de voormalige basisschool (alleen tijdelijke bewoning) gesloopt.

Voor dit jaar (2020) is er nieuwbouw gepland op de locatie van de voormalige basisschool. Hier komen circa 44 woningen. De bouw hiervan is gepland na de zomer en wordt in 2021 opgeleverd. In het najaar (na oktober) staat de sloop gepland van 2 flats (44 woningen) en 4 grondgebonden woningen in Vlek 21 gepland. Hier komen 60 appartementen en 4 grondgebonden woningen voor in de plaats. Naar verwachting zullen die nieuwe woningen in begin 2022 worden opgeleverd. In de te slopen woningen is nu vooral sprake van tijdelijke bewoning. In de jaren daarna zullen de volgende flats worden vervangen. Dit project loopt tot en met 2027.

Dit jaar worden ook de laatste woningen in Vlek 8 opgeleverd. Het gaat hier om circa 30 woningen. Ondertussen zijn er ook plannen gemaakt voor het EKP-terrein. Ook hier moeten nieuwe woningen komen, in totaal ruim 800. De start van de bouw is gepland in 2022 en duurt tot en met 2027.

Sinds 2007 zijn er ook veel huurwoningen gerenoveerd. De meeste renovaties zijn ondertussen afgerond. Ook is er een BBS (Brede Bossche School) gerealiseerd (2015). Al met al lijkt het er op dat de herstructurering van Boschveld in 2027 afgerond kan worden. Dit is 2 jaar later dan aanvankelijk gepland. Sinds het opstarten van de plannen in 2007 zijn er dan ruim 20 jaren verstreken.

Auteur:  Alfred Heeroma  Datum:  zondag 09 februari 2020 
Bron:   Boschveld BeweegtReageren
Uw naam: *
E-mail: *
Reactie:
Controle: vul 758 in

* Verplicht, mail komt niet op site

U kunt reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

08-09-20Week van lezen en schrijven
04-07-20Resto VanHarte Boschveld weer open
01-07-20Burendag 2020
07-06-20Ontwikkeling Bossche Delta
07-06-20Muurschildering Grasso
07-06-20Infocentrum EKP-terrein Noord
01-06-20Bouwrijp maken Vlek 3
01-06-20Park Hart van Boschveld
31-05-20Enquête EKP
31-05-20Positieve gezondheid

Pagina 1 van 79

1 2   Volgende

Er zijn 781 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz