Bodemverontreiniging Grasso

Uit bodemonderzoek is gebleken dat er bodemverontreiniging is rondom voormalige Grasso-terrein.
Fotograaf: © Gemeente
Uit een bodemonderzoek in opdracht van de gemeente is gebleken dat er sprake is van bodemverontreiniging nabij het voormalig Grasso-terrein en omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat er verontreiniging is uit vroegere bedrijfsactiviteiten. De verontreiniging bestaat uit vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (ontvettingsmiddelen) en bevindt zich op ongeveer 7 meter diepte. De verontreiniging heeft zich via het grondwater verspreid in noordelijke richting naar de Koestraat, Kalverstraat en Vaars.

Volgens het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de interventiewaarde van de Wet bodembescherming overschreden en is er dus sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Volgens het uitgevoerde bodemonderzoek is er geen sprake van risico’s voor de volksgezondheid, omdat er in de praktijk geen contact met de verontreiniging optreedt.

Omdat er verspreiding van de grondwaterverontreiniging naar de omgeving optreedt, moeten maatregelen getroffen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Het college van B&W moet nu binnen 15 weken een besluit nemen of er inderdaad sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en of maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.

Voordat het besluit genomen wordt, ligt het onderzoeksrapport ter inzage. Na een telefonische afspraak met de afdeling Leefomgeving (telefoon 073 – 6155 761) kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. U kunt ook per mail contact opnemen.

Belanghebbenden kunnen van 23 december 2020 t/m 13 januari 2021 hun zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.Auteur:  Gemeente/ Alfred Heeroma  Datum:  zondag 27 december 2020 
Bron:   GemeenteReageren
Uw naam: *
E-mail: *
Reactie:
Controle: vul 801 in

* Verplicht, mail komt niet op site

U kunt reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

04-03-21Nieuwe wijkagent
03-01-21Boschveld in 2021
01-01-21Nieuwjaarsnacht Boschveld rustig verlopen
27-12-20Bodemverontreiniging Grasso
26-12-20Bouw Weener XL van start
26-12-20Koo Wijkplein alleen op afspraak bereikbaar
26-12-20Keramisch Spoor aangepast
26-12-20Vlek 3 krijgt vorm
13-12-20Digitaal parkeren in 2021
13-12-20Wijkhelden

Pagina 1 van 81

1 2   Volgende

Er zijn 801 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz