Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Veel gedoe rondom de asfaltcentrale
donderdag 15 april 2021

Er zijn klachten over de asfaltcentrale
Fotograaf: © Asfaltnu


Aan de Veemarktkade staat 1 van de 8 asfaltcentrales van Asfaltnu. Deze centrale kan 138 verschillende asfaltmengsel maken en ook opslaan. Het gaat om een grote centrale. Het bedrijf wil graag duurzaam en circulair produceren. Volgens hun website willen ze bij de productie het milieu zoveel mogelijk ontzien. Ook voor hun energievoorziening willen zoveel mogelijk duurzame energie gebruiken. Ze geven aan dat veiligheid voorop staat.

De intenties van het bedrijf zijn dus positief. Helaas denken werknemers van omliggende bedrijven en bewoners van Boschveld hier anders over. Al jaren klagen ze over geur waarvan ze vermoeden dat die van de asfaltcentrale afkomstig is. Het gaat om een teerlucht en zoete geur. Hierover zijn volgens de betrokkenen bij de MilieuKlachtenCentrale al vele klachten ingediend. Een buurtbewoonster geeft via DTV aan dat het zeker om 260 klachten gaat.

Er zijn een paar metingen gedaan en hierbij is geconstateerd dat de uitstoot van benzeen (een kankerverwekkende stof) de norm waarbij meetwaarden tot 3 mg/m3 zijn waargenomen terwijl als bovengrens 1 mg/m3 wordt gehanteerd. Dit wil nog niet zeggen dat gezondheid wordt geschaad.

Qua veiligheidsnorm is dit nog aan de veilige kant, maar het geeft wel geuroverlast en men kan er lichamelijke klachten van krijgen.

Juist dat laatste stoort veel omwonenden. Ze hebben niet de indruk dat er iets wordt gedaan met de klachten die ze indienen. Ze krijgen ook geen goede terugkoppeling op die klachten. Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er voor 1 juli een oplossing komt en hebben hiervoor een motie ingediend (die moet dan nog eerst door de gemeenteraad worden goedgekeurd). Als er op 1 juli er geen oplossing is, dan zou het bedrijf dicht moeten. Voor een aantal bewoners van Boschveld is dat onvoldoende. Ze willen dat er direct metingen worden gedaan en als er sprake is van een overschrijding er ook direct een dwangsom wordt opgelegd. Een ondernemer in de Gruyterfabriek verbaast zich erover dat ze nooit zijn geïnformeerd over de uitstoot van benzeen.

DTV meldt dat een woordvoerder van Asfaltnu heeft aangegeven niet bekend te zijn met de grote hoeveelheid klachten. Er zouden 3 klachten zijn waarvan er maar 1 was terug te voeren naar het bedrijf. Bij de omgevingsdienst zouden minimaal 28 terechte klachten zijn.

De gemeente zou nu het voortouw moeten nemen. Er is al een motie ingediend, maar die gaat uit van een termijn van 1 juli. Voor een aantal buurtbewoners is dat een lange termijn. Er wordt zelfs gesproken over het blokkeren van het bedrijf.

Raadslid René van de Kerkhof geeft aan dat je een bedrijf niet zomaar kan sluiten, daarvoor moet gedegen (onafhankelijk) onderzoek worden gedaan. Hij is wel verbaasd dat er zoveel meldingen zijn, maar er zo weinig mee lijkt te zijn gedaan.

Het bedrijf zelf geeft aan dat uitgestoten hoeveelheid benzeen klein is en er geen direct gevaar de omgeving is.

Dit verhaal zal zeker nog een vervolg krijgen, maar formeel is de gemeente, als vergunningverlener, nu aan zet.

Auteur: A. Heeroma
Bron: Boschveldbeweegt
Documenten

14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
12-Dec-21Aanpassingen ontwerp Vlek 21
06-Dec-21Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders

Meer documenten


Nieuwsberichten

19-Jul-22Een buurtsportcoach in de buurt
02-Jul-22Wegwerkzaamheden
20-Jun-22Nieuwbouw Weener XL bereikt hoogste punt
11-Jun-22Studenten Kunstacademie in protest
28-May-22Dag tegen inbraak
28-May-22Boschveldtuin 10 jaar
27-May-22Discussieavond over feesten Brabanthallen
27-May-22Muziektheater in BBS Boschveld
26-May-22VR-bril tegen eenzaamheid
08-May-22Muurschildering

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen