Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Struikroven in Boschveld
vrijdag 23 april 2021

Op 23 april 2021 redde een aantal 'struikrovers' de struiken bij de sloopflat aan de Copernicuslaan.
Fotograaf: © Alfred Heeroma


Vandaag zijn struikrovers bezig geweest bij de sloopflat aan de Copernicuslaan. Het gaat hier echter niet om een illegale activiteit, sterker nog het is een initiatief dat ondersteund wordt door de gemeente en BrabantWonen. Rond 15.30 uur verzamelden de struikrovers zich in de Boschveldtuin waar een korte uitleg werd gegeven over de bedoeling van deze middag. Vervolgens ging men naar de sloopflat aan de Copernicuslaan waar aan de kopse kant Viburnum werden uitgegraven. Wethouder Mike van der Geld en raadslid Geert Verbruggen lieten zich niet onbetuigd en groeven een tijdje mee om de struiken uit de grond te krijgen. Dat viel niet altijd mee en sommige struiken gaven zich pas gewonnen nadat 2 struikrovers te tegelijk 'aanvielen'.

De struiken zouden anders bij de sloop worden afgevoerd. Nu krijgen ze een plekjes elders in de wijk. Een flink aantal struiken werd nog geplant in het Hart van Boschveld. Diverse bewoners vroegen belangstellend wat er gaande was, waarna ze een uitleg kregen. Sommige bewoners reageerden zo positief dat ze zelf de handen uit de mouwen staken en een paar stuiken terug plantten. Het is nu wachten of de struiken aanslaan en daarmee ook echt gered zijn.

Struikroven is een initiatief dat in Eindhoven is ontstaan, maar ondertussen verspreidt dit idee van planten en struiken redden bij sloopprojecten zich als een olievlek over Nederland. Ook bij de actie in Boschveld was één van de initiatiefnemers, Bernice Kamphuis, betrokken. Ze heeft zich mede ingezet dat de actie op een juiste wijze kon worden uitgevoerd. Voor struikroven is namelijk wel toestemming nodig van eigenaren van de planten en de gemeente. Gelukkig zagen BrabantWonen en sloper A. van Liempd er geen bezwaren in. BrabantWonen omarmt dit initiatief vanuit haar visie op duurzaamheid en het belang van groen en biodiversiteit in wijken en buurten. Het verdwijnen van sloopgroen is een landelijk probleem: alleen al in Amsterdam zijn er de afgelopen jaren 600 voetbalvelden aan groen verdwenen door de komst van nieuwbouw. Bouwmaterialen worden vaak hergebruikt: waarom dan ook niet het groen hergebruiken?

Ook de Bossche Transfarmers boden hun hulp aan. Ze brachten mest mee en gereedschap (en natuurlijk een aantal leden).

Het was de eerste keer dat stuikroven op deze manier in Boschveld plaatsvond, maar het is niet de eerste keer dat planten bij slooppanden zijn gered. Zo werden eerder een aantal bomen en stuiken gered uit de voormalige pastorietuin en die werden ook elders in de wijk gepland.

De gemeente wil nu vaker kijken of het mogelijk is om aannemers en corporaties aan te spreken op de mogelijkheid van struikroven zeker als het niet mogelijk is om waardevolle struiken en planten te behouden. Elk initiatief in dit kader wil ze ondersteunen, als het past in de financiële kaders van uitvoeringsprogramma's, zelfs financieel.

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Boschveldbeweegt
Documenten

17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen