Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch.

Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.

Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Struikroven in Boschveld
23 Apr 2021, 20:38:59

Op 23 april 2021 redde een aantal 'struikrovers' de struiken bij de sloopflat aan de Copernicuslaan.
Fotograaf: © Alfred Heeroma


Vandaag zijn struikrovers bezig geweest bij de sloopflat aan de Copernicuslaan. Het gaat hier echter niet om een illegale activiteit, sterker nog het is een initiatief dat ondersteund wordt door de gemeente en BrabantWonen. Rond 15.30 uur verzamelden de struikrovers zich in de Boschveldtuin waar een korte uitleg werd gegeven over de bedoeling van deze middag. Vervolgens ging men naar de sloopflat aan de Copernicuslaan waar aan de kopse kant Viburnum werden uitgegraven. Wethouder Mike van der Geld en raadslid Geert Verbruggen lieten zich niet onbetuigd en groeven een tijdje mee om de struiken uit de grond te krijgen. Dat viel niet altijd mee en sommige struiken gaven zich pas gewonnen nadat 2 struikrovers te tegelijk 'aanvielen'.

De struiken zouden anders bij de sloop worden afgevoerd. Nu krijgen ze een plekjes elders in de wijk. Een flink aantal struiken werd nog geplant in het Hart van Boschveld. Diverse bewoners vroegen belangstellend wat er gaande was, waarna ze een uitleg kregen. Sommige bewoners reageerden zo positief dat ze zelf de handen uit de mouwen staken en een paar stuiken terug plantten. Het is nu wachten of de struiken aanslaan en daarmee ook echt gered zijn.

Struikroven is een initiatief dat in Eindhoven is ontstaan, maar ondertussen verspreidt dit idee van planten en struiken redden bij sloopprojecten zich als een olievlek over Nederland. Ook bij de actie in Boschveld was één van de initiatiefnemers, Bernice Kamphuis, betrokken. Ze heeft zich mede ingezet dat de actie op een juiste wijze kon worden uitgevoerd. Voor struikroven is namelijk wel toestemming nodig van eigenaren van de planten en de gemeente. Gelukkig zagen BrabantWonen en sloper A. van Liempd er geen bezwaren in. BrabantWonen omarmt dit initiatief vanuit haar visie op duurzaamheid en het belang van groen en biodiversiteit in wijken en buurten. Het verdwijnen van sloopgroen is een landelijk probleem: alleen al in Amsterdam zijn er de afgelopen jaren 600 voetbalvelden aan groen verdwenen door de komst van nieuwbouw. Bouwmaterialen worden vaak hergebruikt: waarom dan ook niet het groen hergebruiken?

Ook de Bossche Transfarmers boden hun hulp aan. Ze brachten mest mee en gereedschap (en natuurlijk een aantal leden).

Het was de eerste keer dat stuikroven op deze manier in Boschveld plaatsvond, maar het is niet de eerste keer dat planten bij slooppanden zijn gered. Zo werden eerder een aantal bomen en stuiken gered uit de voormalige pastorietuin en die werden ook elders in de wijk gepland.

De gemeente wil nu vaker kijken of het mogelijk is om aannemers en corporaties aan te spreken op de mogelijkheid van struikroven zeker als het niet mogelijk is om waardevolle struiken en planten te behouden. Elk initiatief in dit kader wil ze ondersteunen, als het past in de financiële kaders van uitvoeringsprogramma's, zelfs financieel.

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Boschveldbeweegt
Documenten

02-Sep-23Buurtkrant Boschveld september 2023
30-Jun-23Buurtkrant Boschveld juni 2023
25-May-23Buurtkrant Boschveld mei 2023
30-Mar-23Ambitiedocument Bosch Centraal: Slim, Gezond en Gastvrij.
17-Mar-23Buurtkrant Boschveld maart 2023
26-Jan-23Buurtkrant Boschveld januari 2023
17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022

Meer documenten


Nieuwsberichten

25-Sep-23Burendag in Boschveld
14-Aug-23Aan de slag voor een groene en schone buurt
31-Jul-23Steunpunt Belastingdienst bij Weener XL
09-Jul-23Weener XL en Oude Vlijmenseweg in gebruik
07-Jul-23Feestelijke vijfde editie van Boschveld Live
03-Jul-23Boschveld Live op dinsdag
26-Jun-23Corporaties gaan samen werken in nieuw portaal
26-Jun-2337 woningen Vlek 21 in de verhuur
14-Jun-23Oude Vlijmenseweg krijgt vorm
10-Jun-23Plaatsen van zwembadje in openbare ruimte aan regels gebonden

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen