Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

APV, hoe zit dat nu?
zondag 17 april 2022Onlangs kreeg een bestuurder in Noordwijk een boete omdat hij zijn elektrische auto te lang aan een laadpaal had laten staan. Hij wist niet dat niet mocht. Op zich best begrijpelijk, want dit was een regel die was opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar wat is een APV nu eigenlijk?

De meeste regelgeving wordt landelijk gemaakt in Den Haag. Die regels zijn overal van toepassing. Lokaal kunnen die regels worden uitgebreid/ toegevoegd en die dan dus in één bepaalde gemeente gelden. Dat is best lastig, want vaak weten inwoners niet eens van het bestaan van een APV. Als je er vanaf weet is het begrijpelijk dat je de APV van je eigen gemeente kent, maar van een andere gemeente zul je de lokale regels vast niet kennen. Soms geeft een gemeente via bordjes in de openbare ruimte aan dat iets niet mag, maar dat is zeker niet altijd zo.

De gemeentewet (een landelijke wet) stelt de gemeente in staat om een APV te maken. Als een burger zich niet aan de APV houdt, wil dat niet altijd zeggen dat er een boete wordt opgelegd. Als er geconstateerd wordt, dan kan een burger opgedragen worden de overtreding ongedaan te maken. Dit hangt natuurlijk wel van het soort overtreding (en of die wel ongedaan kan worden gemaakt).

Een APV kan over best veel onderwerpen gaan. Het gaat niet alleen over het gebruik van de openbare ruimte, maak kan ook gaan over het gebruik van vuurwerk, collecteren, venten standplaatsen van verkooppunten, over drugsgebruik/ handel, evenementen of het milieu. Elke gemeente heeft dus haar eigen regels en die worden door de gemeenteraad vastgesteld. Voor sommige zaken zijn vergunningen nodig en dan wordt er sowieso al naar de APV gekeken (denk aan evenementen).

In de APV van ’s-Hertogenbosch is bijvoorbeeld afgelopen februari een bepaling uitgebreid. Het gebruik van drug in de openbare ruimte was al niet toegestaan, maar ook middelen die lijken op drugs (zoals lachgas en nepdrugs) mogen nu niet meer in de openbare ruimte gebruikt worden (artikel 2.27). Het kan je een boete opleveren van € 100.

Er zijn vast meer zaken die veel mensen niet weten. We belichten een paar voorbeelden.
In artikel 2.7 wordt er op gewezen dat roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden in de maanden april t/m september niet is toegestaan, behalve in gebouwen of belenden percelen.
In artikel 2.12 wordt aangegeven dat je niet zomaar posters mag plakken of teksten/ afbeeldingen mag aanbrengen op roerende of onroerende zaken. Stoepkrijten kan dus als een overtreding worden gezien, tenzij er een vergunning voor is.
In artikel 2.15 staat: Het is verboden op een openbare plaats, op het openbaar water of in een voor het publiek toegankelijk gebouw, alcoholhoudende dranken te nuttigen of in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke bij zich te hebben indien dit gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of dit anderszins overlast veroorzaakt of indien hiervoor gerechtvaardigde vrees bestaat. Op een terras mag wel worden gedronken, maar in sommige gebieden geldt dan weer dat glazen niet gebruikt mogen worden.
In artikel 2.19 wordt gesteld dat het college plekken mag aanwijzen waar geen fietsen mogen staan. Verwaarloosde fietsen mogen sowieso niet in de openbare ruimte staan.
Artikel 3.10 zegt dat straat- en raam prostitutie verboden is.
Artikel 4.6a verbiedt het oplaten van bollonen (ook die met een vuurtje).

U kunt de APV van ’s-Hertogenbosch online vinden.

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: APV/ bin-bericht
Documenten

17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen