Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Samen sterker
woensdag 12 december 2007Nog niet alle wijken en complexen hebben een eigen huurdersorganisatie. Dat is jammer, vindt Zayaz. Zowel voor de bewoners als voor Zayaz zelf. Een huurdersorganisatie maakt het de woningcorporatie namelijk makkelijk om met bewoners te overleggen over de dienstverlening. En in een huurdersorganisatie staan bewoners samen sterk.

Algemene beleidszaken, zoals huurbeleid, bespreekt Zayaz met de Huurdersbelangenvereniging Zayaz (HBV-Zayaz). Gaat het om zaken die spelen in een bepaalde buurt of complex dan gaat Zayaz in gesprek met bewonerscommissies of huurdersorganisaties zoals we die voortaan noemen. De huurdersorganisaties worden gevormd door huurders van een bepaalde buurt of complex en behartigen zo de belangen van een groep bewoners. Zij vormen op hun beurt de achterban van de HBV-Zayaz en daarmee behartigt de HBV-Zayaz de belangen van deze huurdersorganisaties en dus ook van u als huurder.

Zayaz en de HBV-Zayaz zijn hard aan het werk om het ondersteunen, behouden en oprichten van huurdersorganisaties te stimuleren. Dat dit nodig is blijkt uit het gegeven dat er steeds minder huurders lid zijn van een huurdersorganisatie en dat er minder huurdersorganisaties zijn dan Zayaz zou wensen. Ook wil Zayaz graag dat de Bewoners Belangenverenigingen van voorheen SSW, die nog tot eind 2008 bestaan, zich omvormen tot huurdersorganisaties, zodat kennis en bewonersparticipatie niet verloren gaan.

Om de huurdersorganisaties te ondersteunen en de oprichting van nieuwe huurdersorganisaties aan te moedigen, hebben Zayaz en de HBV een werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep is bezig met het ontwikkelen van de brochure ’Hoe richt ik een huurdersorganisatie op’ zodat het voor u als huurder duidelijk is welke stappen u daarvoor moet nemen. Ook wil de werkgroep (nieuwe) huurders aan de balie wijzen op het bestaan van een huurdersorganisatie in hun buurt, of juist op de mogelijkheid een huurdersorganisatie op te richten. Verder heeft de werkgroep meegewerkt aan de uitgave van het Handboek voor participatie.De HBV-Zayaz heeft dit handboek opgesteld en inmiddels uitgereikt aan haar leden, de huurdersorganisaties.

Wilt u weten of uw buurt of complex vertegenwoordigd wordt door een huurdersorganisatie of wilt u wellicht zelf een huurdersorganisatie oprichten? Neem dancontact op met een woonconsulent van Zayaz (073 - 648 24 00 of info@zayaz.nl) of met de HBV-Zayaz (073 - 614 85 39 of info@hbv-zayaz.nl). Voor het oprichten van een huurdersorganisatie volgt dan een gesprek met de woonconsulent voor uw buurt en de HBV waarin alle vervolgstappen worden toegelicht.

Auteur: Zayaz
Bron: Zayazine december 2007
Documenten

12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
12-Dec-21Aanpassingen ontwerp Vlek 21
06-Dec-21Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders
04-Dec-21Verslag Boschveldoverleg 22 november 2021
18-Nov-21Buurtkrant november 2021
16-Nov-21Agenda Boschveldoverleg 22 november 2021
31-Oct-21Verslag Boschveldoverleg 20 september 2021
15-Oct-21Presentatie informatiebijeenkomst Asfaltnu
12-Oct-21Zienswijze Vlek 21
12-Oct-21Visualisatie Bestemmingsplan Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

15-Jan-22Gele parkeerkaartjes vervallen
12-Jan-22Vrijwilliger gezocht voor Het Bewaarde Land
31-Dec-21Een nieuw begin
18-Dec-21Bestemmingsplan Vlek 21 ter inzage
12-Dec-21Online training tegen eenzaamheid
12-Dec-21Hogere geluidsbelasting Vlek 21
12-Dec-21Geen sanering bodemverontreiniging Grasso
06-Dec-21Meer rijwielen gestolen
17-Nov-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
04-Nov-21Vrijwilligers planten 3000 bloembollen

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen