Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

OBB

Het OBB - Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld - is ontstaan om de bewoners van Boschveld meer inspraak te geven in de plannen voor de wijk. Als wijkraad probeert het OBB de stem en mening van de bewoners van Boschveld bij gemeente en woningbouwcoöperaties in te brengen. Ook kunnen bewoners zelf meepraten in werkgroepen en bijeenkomsten als het Boschveldoverleg.


Illegale stort is iets wat in Boschveld een groot probleem is.
Fotograaf: Alfred Heeroma
De activiteiten van het OBB zijn te verdelen in twee delen:

1. Boschveldoverleg: Het OBB is voorzitter van dit overleg dat 6 keer jaar gehouden wordt. Bij dit openbare bewonersoverleg, is de buurtmanager van de gemeente aanwezig, iemand van Farent en de wijkagent van de politie en worden andere partijen uitgenodigd afhankelijk van het onderwerp. De agenda is te vinden op de website van het deze site. Tijdens dit overleg kunnen alle zaken besproken worden die de bewoners van Boschveld belangrijk vinden.

2 Eén keer jaar is er een ledenvergadering. Hier worden de onderwerpen vastgesteld waar het OBB aandacht aan moet besteden. Waar mogelijk wordt er een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met een bepaald onderwerp bezighoudt. Voorbeelden hiervan zijn stedelijke vernieuwing, parkeren & verkeer. Ook werkt het OBB met onderwerpen die de wijk. Dit betreft vaak overleggen met gemeente en/of corporaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ontwikkeling van het Grenco-terrein.

Het OBB bestaat uit een dagelijks bestuur en leden. Het bestuur zorgt voor het beheer van de financiën, het regelen van het Boschveldoverleg en is aanspreekpunt voor de gemeente en corporaties. Het bestuur wordt gekozen tijdens de ledenvergadering. Het OBB is door gemeente erkend als wijkraad en krijgt daarom subsidie.

Daarnaast ondersteunt het OBB diverse werkgroepen:
- Groen & Spelen: deze werkgroep houdt zich bezig met het groen in de natuur, waarbij de laatste tijd de focus veel ligt op behoud van bomen. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het bekijken van locaties voor speeltoestellen voor kinderen/ jongeren.
Boschveldtuin doet het beheer van Boschveldtuin bij de BBS.
Buurtkrant: deze krant verschijnt 6 keer per jaar en informeert de bewoners over zaken die in de buurt spelen. Het OBB gebruikt deze krant ook voor haar eigen communicatie.

Op de website www.wijkraadboschveld.nl kun je informatie vinden over het OBB en over Boschveld. Graag horen wij uw mening en wensen over iets dat speelt in de wijk. Mail naar info@wijkraadboschveld.nl of kom naar het volgende Boschveldoverleg in de BBS aan de Zernikestraat. We kunnen ook altijd mensen gebruiken die actief mee willen helpen/ praten. Iedere inwoner kan (gratis) lid worden van het OBB. Je ontvangt dan per email informatie en uitnodigingen.

Het OBB is ontstaan toen de gemeente kwam met de eerste herstructureringsplannen voor Boschveld. Veel bewoners maakte zich zorgen over deze plannen. Mede dankzij de inzet van de wijkraad zijn de plannen grondig gewijzigd. Gedurende jaren heeft het OBB meegepraat over wijzigingen van het wijkplan. Ook heeft ze bewoners ondersteund die geconfronteerd werden met een uitverhuizing of renovatie. Hierbij is het nodig er een bewonerscommissie komt die namens de bewoners afspraken kan maken met een corporatie.

Bewoners zijn de beste kennisdragers van een buurt. Die kennis is niet altijd aanwezig bij de gemeente of corporaties. Het is gebleken dat bewoners/ wijkraad een verschil kan maken.

Laatste keer bijgewerkt maandag 19 april 2021
Documenten OBB

17-Nov-2022Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-2022Buurtkrant september 2022
14-Jul-2022Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-2022Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
07-Apr-2022Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-2022Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
04-Dec-2021Verslag Boschveldoverleg 22 november 2021
18-Nov-2021Buurtkrant november 2021
16-Nov-2021Agenda Boschveldoverleg 22 november 2021
31-Oct-2021Verslag Boschveldoverleg 20 september 2021

Pagina 1 van 23

1 2   Volgende

Er zijn 227 documenten van OBB

Nieuwsberichten OBB

02-Aug-2021Geen kindervakantieweek
25-Jul-2021Nieuw podium Boschveld
24-Jul-2021Wijkwandeling
18-Jun-2021Duurzaamheidsprijs voor BWWB
09-Jun-2021Laat een kind niet in z'n hempie staan
29-Apr-2021NLdoet vrijwilligersactie
15-Apr-2021Veel gedoe rondom de asfaltcentrale
05-Apr-2021Bloesem in de buurt
01-Apr-2021Paasdiner aan huis
04-Mar-2021Nieuwe wijkagent

Pagina 2 van 37

  Vorige 1 2 3   Volgende

Er zijn 370 berichten van OBB


© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen