Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Veemarktkwartier

Het Veemarktkwartier is het oudste gedeelte van Boschveld. Het werd in jaren 20 en 30 van de vorige eeuw gebouwd. Vaak wordt dit gedeelte als een apart stukje gezien, maar is in het bestemmingsplan Boschveld gewoon opgenomen als onderdeel van de wijk. In eerdere tijd werd ook het gebied van de Brabanthallen en Gruijterfabriek gerekend tot het Veemarktkwartier, maar dat gedeelte hoort nu toch echt bij de Rietvelden.

Het Veemarktkwartier heeft een aparte opbouw. In 1 hoek staan woningen en de rest is opgebouwd uit bedrijfsgebouwen. De wijk is ooit opgebouwd rondom de Grasso fabriek (koude techniek). Daarnaast zitten er tegenwoordig ook diverse bedrijfsgebouwen met kleine ondernemers. De hoeveelheid bedrijvigheid is dus groter dan in de rest van Boschveld. De woningen zijn vooral koopwoningen.

Dat het Veemarktkwartier als een apart stuk van de wijk wordt gezien, is op zich niet vreemd. Aan de ene kant wordt de wijk begrensd door de Paardskerkhofweg en aan de andere kant door de Parallelweg. De derde zijde van de driehoekige vorm van deze buurt wordt gevormd door de Oude Engelenseweg.


De Brabanthallen is het derde congres en zalencomplex van Nederland.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Het Veemarktkwartier ervaart haar eigen problemen. Ongeveer 20 jaar geleden werd er al een bewonersvereniging opgericht, lang voordat er een wijkraad was in Boschveld. Deze bewonersvereniging is behoorlijk actief. Zo praat ze al vanaf het begin mee over de plannen rondom de Parallelweg. Het plan is om deze te verlengen. Het eerste besluit daarover werd in 2004 genomen, maar al lang daarvoor werd daar over gesproken. Ook nu is het probleem actueel. Zie hiervoor ook de pagina Verkeer en Parkeren.

Ook is er jaren overleg met de Brabanthallen. Sommige activiteiten veroorzaken geluidsoverlast, maar ook veel bezoekers van andere activiteiten lopen van het Station naar de Brabanthallen. Ook dit levert problemen op. Om daar structuur in te brengen is er sinds enige jaren een loop route langs de Paardskerkhofweg aangegeven, omdat dit de minste overlast geeft. Ook komen veel bezoekers met de auto, wat leidt tot parkeeroverlast en files rondom het terrein van de Brabanthallen.

Een ander probleem was het splitsen van woningen. Hierdoor was er meer ruimte voor bewoners, maar dit leidt ook tot een extra parkeerdruk. Deze kan niet binnen de wijk opgevangen, omdat de structuur van de wijk daar niet op is berekend. Een aantal jaren geleden is in samenwerking met de gemeente, politie en brandweer een pilot gestart om de woningsplitsing tegen te gaan. Dit is erg succesvol. Hoewel nog niet alle woningen en bedrijfspanden zijn gecontroleerd, is er nu veel minder woningsplitsing of wordt illegale woningsplitsing terug gedraaid. Ook de brandveiligheid van de panden is toegenomen. Deze pilot loopt nog tot het einde van 2011. Het succes van de pilot is reden voor de gemeente om ook in andere buurten in de stad, waar soortgelijke problemen zijn, uit te rollen.

Vooral aan de Oude Engelenseweg zitten een aantal bedrijfspanden waar activiteiten plaatsvinden die de bewoners een doorn in het oog zijn. Door het streng toepassen van de zogenaamde Bibob regeling is er wel enige verbetering, maar de bewoners zouden toch zien dat het aanzicht nog verder verbeterd zal worden.

Door de ouderdom van de woningen, is het lastig om de woningen aan te pakken. Zo is isolatie lastig, omdat veel woningen enkel- of anderhalfsteens zijn. Hierdoor is het ook moeilijk om geluid buiten de deur te houden. Vooral zwaar verkeer, zoals bussen en vrachtwagens (bijvoorbeeld richting de Heus) zorgt voor overlast. Ook hier zijn de bewoners intensief in overleg met de gemeente en bijvoorbeeld de Arriva. Het gaat niet altijd soepel, maar langzaam zijn er verbeteringen.

In het Wijkplan moet het Veemarktkwartier veranderen in het Waterkwartier. Hoe dat vorm moet krijgen is de kern van het project Boschveld is een Werkwoord. In een aantal workshops zijn hier ideeën over gelanceerd. De bedoeling is dat in september 2011 hier een beeld uit moet voortkomen. Wat er met dit beeld gedaan moet worden, moet nog worden besproken. Het is een project dat is geïnitieerd door het CCC (City Change Center). De kleine ondernemers vinden de locatie ideaal, omdat de bedrijfsruimten goedkoop en goed gelegen zijn. Maar de meeste deelnemers aan de workshops zijn van mening dat er wel een meer open karakter moet ontstaan naar de rest van Boschveld. Ook zou er meer interactie moeten zijn tussen de ondernemers en de rest van Boschveld. Dit zou kunnen door cursussen aan kinderen of door meer participatie. Ook fysiek zou dat kunnen door de panden meer als een etalage in te richten. Ook de woningen die op het terrein van de afvalstoffendienst gebouwd worden, zullen hierin worden meegenomen. Die zou niet als een blok moeten worden aangeboden, maar zou met participatie van bewoners moeten worden gebouwd, waarbij termen als energie neutraal (of zelfs energie leverend) gebouwd moeten worden. Door participatie zou de bouw ook goedkoper kunnen. Ook moet er nadrukkelijk ruimte zijn voor groen.Laatste keer bijgewerkt dinsdag 12 juli 2011
Documenten Veemarktkwartier

18-Mar-2011Tracébesluit Sporen Den Bosch
23-Nov-2010Verzoek aan Wethouder

Pagina 2 van 2

  Vorige1 2

Er zijn 12 documenten van Veemarktkwartier

Nieuwsberichten Veemarktkwartier

21-Dec-2013Overzichtstentoonstelling Jan Moerbeek in BoschveldEr zijn 1 berichten van Veemarktkwartier


© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen