Informatie Vlek 1 Winkelcentrum
Vlekkenplan Boschveld
Er zijn plannen voor de aanpak van het winkelcentrum. De komst van een supermarkt van 1100 m2 gaat niet door.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Het plan om een winkelcentrum van 1100 m2 te bouwen, blijkt niet haalbaar en is stopgezet
De afgelopen jaren heeft de gemeente al een aantal winkelpanden gekocht, om de realisatie van de supermarkt mogelijk te maken. Medio 2013 zijn onderhandelingen met Albert Heijn begonnen om er een supermarkt te beginnen, maar die hebben niet tot resultaat geleid.
Medio 2015 is het winkelplein aan de Copernicuslaan opgeleverd. Aan de kant van de Christiaan Huijgensweg is er een aantal fietsenstallingen gemaakt. Dit betekent dat het opnieuw aangelegde deel van de Copernicuslaan met fietsstraat (2013), de entree van de wijk geheel op orde is.

Verder zijn de luifels aangepakt en is er betere verlichting aangebracht. Rondom staan ook camera's om zo toezicht te houden.

Bergingenblok en garages blijven gehandhaafd.

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw plan voor het winkelcentrum. Onderdelen zullen worden gehandhaafd, zoals Copernikkel. Er zal bij de plannen rekening worden gehouden met branchering en de architectonische uitstraling van het winkelcentrum. Bewoners, wijkraad OBB en winkeliers zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen. Er is nu een klanbordgroep die gaat bekijken wat er mogelijk is. In September 2017 heeft de Copernikkel (tijdelijk) de beschikking gekregen over een tweede pand. Ook kwam het college van B&W met een plan voor een Vershal, maar daar is weinig steun voor vanuit de winkeliers en OBB. Wel is er de wens om Sonay (buurtwinkel) uit te breiden.

Er wordt nu een verbeterplan opgesteld en bekeken over welke punten wel overeenstemming bereikt kan worden. Verder is het bedoeling van het Van Coehoornplein in 2019/2020 opnieuw wordt ingericht. Medio maart 2019 zijn een aantal bewoners/ winkeliers bezig aan een verbetering van hun panden.

Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 1

Vlek 1 omvat het gebied tussen Copernicuslaan - Celsiusstraat - 's- Gravesandestraat - Christiaan Huygensweg. De voornaamste bebouwing bestaat uit een winkelcentrum met daarboven woningen. Verder ligt er een parkeerterrein voor en achter de winkels. De koopwoningen van de 's Gravesandestraat horen ook tot dit gebied.

Vlek 1 Boschveld met het winkelcentrum als voornaamste bebouwing.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz