Home Over Contact

Vlek 21

Gebiedsomschrijving
Dit is het gebied omgeven door Oude Vlijmenseweg/ Copernicuslaan/ Lorenstzstraat exclusief Vlek 20.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Oorspronkelijk bebouwing stamt uit 1952 - 1955.
- Bestaat uit 153 flatwoningen (73 als galerij; 80 als portiek).
- In juni 2016 werd bekend dat flats gefaseerd zullen worden gesloopt (in 3 fasen).
- Hiervoor komt nieuwbouw, ook flats.
- Eerste fase betreft flats aan Copernicuslaan en Copernicusplein en 4 losse woningen/winkels.
- Sloop begon begin 2021; bij de sloop werd circulair gewerkt om onderdelen opnieuw te kunnen gebruiken.
- Na de sloop bleek grond verontreinigd. Mogelijk door vroegere olie- en kolenhandel Van Boekel.
- De grond is begin 2022 gereinigd.
- Hierna startte nieuwbouw. Het gaat om 2 2 appartementsgebouwen die ook namen krijgen. Helio is op 23 januari 2024 opgeleverd, Nicolaas op 20 februari 2024.
- In januari 2024 is begonnen met het asbestvrij maken van de overige 5 flats. Hierna volgt sloop die voor zomer 2024 klaar moet zijn.
- Na zomer 2024 zal met nieuwbouw gestart worden.
- In Wijkplan was dit aangeduid als Fase 7
- Woningen zijn van BrabantWonen.
- Op de plek van de vier voormalige woningen/ winkels komen biobased woningen. De bouw hiervan is gepland vanaf april 2024

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 3 Feb 2024
Auteur: Alfred Heeroma


Documenten Vlek 21

Brief BrabantWonen over Vlek 21
Vragenlijst Vlek 21
Vlek 21 concept ruimtelijke onderbouwing Fase 1
Raadsinformatiebrief afwijking bestemmingsplan Vlek 21 Fase 1
Concept-ontwerp Vlek 21 Fase 1
Akoustisch geluidsonderzoek Vlek 21
Ontwerp beschikking geluid Vlek 21
Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
Aanpassingen ontwerp Vlek 21
Zienswijze Vlek 21
Visualisatie Bestemmingsplan Vlek 21
Bestemmingsplan Vlek 21
Raadsvoorstel bestemmingsplan Vlek 21