Informatie Vlek 3 Basisschool 't Boschveld
Vlekkenplan Boschveld
De basisschool stond sinds 2015 leeg en is tijdelijk bewoond geweest. De school werd gesloopt in 2019.
Fotograaf: Alfred Heeroma
In dit gebied staan geen woningen. De basisschool is begin 2015 verhuisd naar de BBS (Brede Bosche School) in Vlek 8.

Na het vrijkomen van het schoolgebouw was er ruimte om een nieuw bouwplan te ontwikkelen.

De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. De voormalige basisschool werd tot maart 2019 tijdelijk bewoond en is vervolgens gesloopt.

Samen met BrabantWonen en Van Wanrooij projectontwikkeling is een plan gemaakt voor de bouw van 32 gestapelde sociale huurappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen; daarnaast wordt ook de voormalige pastorie behouden als koopwoning.
Door vernieuwde regelgeving (oppervlakte/ energieverbruik) is het initiële plan van BrabantWonen afgekeurd. Herfinanciering en nieuwe plan duurde enige tijd, maar in het voorjaar van 2018 was er een plan.
Het bestemmingsplan moest worden aangepast en werd eind 2019 goedgekeurd.
De bouw is gestart in september/ oktober 2020 en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 klaar zijn. Daarna moet de gemeente nog wel de openbare ruimte inrichten.
Het gebouw van kerkgemeenschap Parousia blijft staan en ook de voormalige Pastorie (Edisonstraat 28) zal in het plan worden ingepast. Bij de planvorming is naar voren gekomen dat het kerkgebouw geluidsoverlast geeft. De eigenaar is bereid mee te denken bij aanbrengen isolatie in het dak. De gewichtstoename en de gevolgen voor de constructie zijn te compenseren door dakpannen te vervangen door zonnepanelen.
Vanwege nabijheid riolering langs voorzijde appartementengebouw 2 extra bomen rooien om riolering gedeeltelijk om te leggen
De gemeente heeft aangegeven welke bomen gerooid moeten worden. Wijkraad heeft dit bij de rechter willen beperken, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. Er worden wel bomen ter compensatie gepland.
Door de vertraging in het proces kan het principe van doorstroming (vanuit Marconistraat en Vlek 21) geen sprake meer zijn.

De Pastorie is niet langer voor algemeen gebruik beschikbaar, alle activiteiten die er plaatsvonden, zullen voortaan in de BBS of elders plaatsvinden.

Laatste keer bijgewerkt: 26 december 2020
Beschrijving Vlek 3

Gebied tussen Edisonstraat/ ’s-Gravesandestraat/ Celciusstraat/ Copernicuslaan.Vlek 3 had als voornaamste bebouwing basisschool 't Boschveld en kerk Paroussia. Er komen in 2021 32 huurwoningen en 13 koopwoningen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz