Informatie Vlek 3 Basisschool 't Boschveld
Vlekkenplan Boschveld
Deze school staat sinds 2015 leeg en is tijdelijk bewoond geweest. De school wordt gesloopt in 2019.
Fotograaf: Alfred Heeroma
In dit gebied staan geen woningen. De basisschool is begin 2015 verhuisd naar de BBS (Brede Bosche School) in Vlek 8.

Na het vrijkomen van het schoolgebouw is er ruimte om een nieuw bouwplan te ontwikkelen.

De gemeente ontwikkelt een stedenbouwkundig plan. De voormalige basisschool wordt tijdelijk bewoond.

Samen met BrabantWonen en Van Wanrooij projectontwikkeling wordt een plan voorbereid voor de bouw van 36 gestapelde sociale huurappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen.
Door vernieuwde regelgeving (oppervlakte/ energieverbruik is het initieel plan van BrabantWonen afgekeurd. Herfinanciering en nieuwe plannen kosten meer tijd en de verwachting is nu dat begin 2018 er iets op tafel komt te liggen
Het bestemmingsplan moet worden aangepast en zal naar verwachting eerste kwartaal 2017 ter visie komen.
Streven is start bouw najaar 2017.

Het gebouw van kerkgemeenschap Parousia blijft staan en ook de voormalige pastorie (Edisonstraat 28) zal in het plan worden ingepast. Bij de planvorming is naar voren gekomen dat het kerkgebouw geluidsoverlast geeft. De eigenaar is bereid mee te denken bij aanbrengen isolatie in het dak. De gewichtstoename en de gevolgen voor de constructie zijn te compenseren door dakpannen te vervangen door zonnepanelen.
Vanwege nabijheid riolering langs voorzijde appartementengebouw 2 extra bomen rooien om riolering gedeeltelijk om te leggen
Gemeente en bewoners gaan gezamenlijk kijken naar inrichting bomencarré inclusief kunstwerk. Dit plan is in een oriënterende fase.
Planning bestemmingsplan: ontwerp ter inzage eerste kwartaal 2018.
Omstreeks die periode inplannen informatieavond.
Door de vertraging in het proces kan het principe van doorstroming (vanuit Marconistraat en Vlek 21) onderdruk komen te staan.

In maart 2019 wordt begonnen met de sloop van het gebouw van de voormalige basisschool en bijbehorende sporthal. De bedoeling is dat bestemmingsplan en omgevingsplan voor de zomer 2019 zijn goedgekeurd, zodat na de zomer gestart kan worden met de bouw 32 huurwoningen en 12 koopwoningen.

De pastori zal niet langer voor algemeen gebruik beschikbaar zijn, alle activiteiten zullen voortaan in de BBS plaatsvinden.

Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 3

Gebied tussen Edisonstraat/ ’s-Gravesandestraat/ Celciusstraat/ Copernicuslaan.Vlek 3 heeft als voornaamste bebouwing basisschool 't Boschveld en kerk Paroussia.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz