Informatie Vlek 6 Flats Marconistraat
Vlekkenplan Boschveld
In het kader van het Ruimtelijk Functioneel Kader Hart van Boschveld zal de noordelijke flat (nrs 4 t/m 26; 12 appartementen) worden gesloopt. De gemeente zal het blok aankopen van BrabantWonen. BrabantWonen zal met de bewoners een verhuisregeling opstellen.

Regulier onderhoud zal worden uitgevoerd als dat nodig is. De 2 overige blokken zullen worden gerenoveerd, planning is 2017 / 2018.
BrabantWonen is proces van een verhuisregeling voor de bewoners van te slopen flat eind 2016 opgestart. Per brief van 16 december is bewoners meegedeeld dat 70% norm voor ondertekening Bewoners Verhuis Regeling gehaald is. Anno oktober 2017 zijn de meeste bewoners verhuisd.

In maart 2019 is men begonnen met de sloop van deze flat. de bedoeling is dat dit voor de zomer is afgerond.

Naast deze flats is de BBS gebouwd. Tevens wordt hier het Groene Hart van de wijk aangelegd. De planning hangt samen met de ontwikkeling van Vlek 8.Laatste keer bijgewerkt: 10 maart 2019
Beschrijving Vlek 6

Het betreft 3 flat complexen van woningcorporatie BrabantWonen.

- Marconistraat 4 t/m 74

Vlek 6 In dit gebied staan 3 flatgebouwen met 24 woningen van BrabantWonen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz