Home Over Contact

Vlek 8 Groene Hart - Hart van Boschveld

Gebiedsomschrijving
Dit gebied wordt omsloten door de Paardskerkhofweg/ Oude Vlijmenseweg/ Copernisuslaan (exclusief vlek 7) / Marconistraat (exclusief vlek 6) / Edisonstraat.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Terrein was aanvankelijk 'industrieel'.
- Hier stond gashouder van 1932 tot 1969.
- De reinigingsdienst (later Afvalstoffendienst) zat hier van midden jaren 50 tot eind 2011.
- Bij dit terrein hoorde ook paar woningen/ bedrijfsgebouwen (Paardskerkhofweg).
- PK14 is een bedrijvengebouw van de BIM geweest tot voorjaar 2016 (minimaal vanaf 2008).
- PK12 is ook bedrijfspand geweest.
- Beide panden in 2016 gesloopt.
- Ook stond hier een gebouw voor speciaal onderwijs; Het Overpad. (bouwjaar onbekend).
- Dit gebouw is in tweede kwartaal 2013 gesloopt.
- Eind 2013 begon de bouw BBS Boschveld; gebouw werd begin 2015 ingebruikgenomen.
- Aan de kant van de Edisonstraat stond vakschool. Bouw 1957 (?).
- Later zat hier OKC (Ouder Kind Centrum) en Buurthuis.
- Gesloopt najaar 2015.
- Op vrijgekomen terrein heeft BWWB (Bewust Wonen en Werken Boschveld) een CPO-project gerealiseerd (23 woningen; 2017).
- Op vrijgekomen grond Afvalstoffendienst hebben bewoners tussen 2012 en 2016 een tijdelijke buurttuin gehad.
- In 2016 verhuisde deze tuin naar de (huidige) locatie naast de BBS.
- Door dit gebied liep ook een 'stamlijn' een spoorverbinding naar Heineken en Cehave (Rietvelden).
- In mei 2013 is deze lijn ontmanteld.
- Achter de flats van Vlek 7 stond een loods. Laatstelijk gebruikt door kunstenaars (Makershuis).
- Daarvoor was het een opslag voor DMT (Dutch Milling Technology).
- Loods stamt uit tijd dat er ook kolenopslag was. Ook heeft er een bouwmarkt gezeten.
- Loods is in voorjaar 2016 gesloopt.
- tussen 2018 en 2020 zijn in 4 blokken 100 grondgebonden woningen gebouwd in dit gebied.

Totaal zijn 123 woningen in dit gebied toegevoegd.

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 31 Oct 2023
Auteur: Alfred Heeroma


Documenten Vlek 8

Informatie brief sloop afvalstoffendienst
Ideeën terrein afvalstoffendienst
Ideeën voor terrein afvalstoffendienst
BBS hart van de wijk
Programma van Eisen BBS
Ontwerp Afvalstoffendienst
Concept ontwerp BBS
Presentatie BBSvoor gebruik
Beeldkwaliteitsplan BWWB
Raadsinformatiebrief over bouwen Edisonstraat
Gemeenteblad inspraak CPO project
Bestemmingsplan Hoek Edisonstraat/ Paardskerkhofweg
Note zienswijze Hoek Edisonstraat-Paardskerkhofweg
Raadsvoorstel bestemmingsplan hoek Edisonstraat-Paardskerkhofweg
Raadsinformatiebrief Ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld
Boekje Hart van Boschveld
Bespreeknotitie SP inzake CPO project
Antwoorden Bespreeknotitie SP inzake CPO project
Vragen inspraakavond 21 september 2015
Zienswijze OBB inzake Hart van Boschveld
Raadsvoorstel RFK Hart van Boschveld
RFK Hart van Boschveld
Eindverslag inspraak Hart van Boschveld
Bewonersbrief over herinrichting Paardskerkhofweg
Bewonersbrief sloop gebouwen Vlek 8
Brief OBB over zorgen BBS
Antwoordbrief College op zorgen OBB over BBS
Raadsvoorstel ruimtelijke onderbouwing HvD blokken 3-5
Presentatie Welstand Hart van Boschveld
Ruimtelijke onderbouwing blokken 3-5 Hart van Boschveld