Home Over Contact
BoschveldBeweegt - Vlekkenplan

Vlekkenplan

Bij de vaststelling van het Wijkplan Boschveld Beweegt in 2010 was de buurt nog verdeeld in 2 deelgebieden. Deze gebieden omvatte de delen waar wel of niet gesloopt zou worden. De aanpak werd beschreven in zogenaamde Fase nummers. De fases zouden elkaar moeten opvolgen, maar dat bleek niet haalbaar. De indeling in deelgebieden en fasen bleek veel te grof en is er later gekozen voor het zogenaamde Vlekkenplan. Dit maakte de communicatie ook makkelijker. Deze vlekkenbenadering is in latere raadstukken ook zo overgenomen.

Tot 2028 wordt de buurt aangepakt. De buurt is daarvoor opgedeeld in 23 vlekken (of vlakken). De aanpak zal per vlek plaatsvinden. Dit gebeurt niet in logische volgorde, maar in een volgorde van uitvoerbaarheid. Doel was om een doorverhuizeng van bewoners mogelijk te maken, maar door vertragingen is dit principe onder druk komen te staan.

Anno 2023 zijn de woningen en openbare ruimte in de meeste vlekken uitgevoerd. Alleen Vlek 21 (7 flats in hoek Copernicuslaan - Oude Vlijmenseweg) worden tot 2027/2028 nog gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook EKP-Noord zal nog worden aangepakt.

Via het bijgaande interactieve kaartje kunt u met de muis naar een vlek gaan en er op klikken. U krijgt dan meer informatie over die vlek.

Laatste keer bijgewerkt 31 Oct 2023
Auteur: Alfred Heeroma

Vlekkenplan Boschveld