Wijkplan
Het wijkplan Boschveld Beweegt is ontstaan nadat het zogenaamde Masterplan in 2005 van tafel werd gehaald. Het wijkplan gaat uit van een aanpak die in verschillende fasen verloopt. Daartoe is de wijk verdeeld in 4 stukken.

Deze stukken zijn gebaseerd op de volgorde waarop de aanpak gaat plaatsvinden en worden aangeduid met Fase 1, Fase 2, Deelgebied 1 en Deelgebied 2. Hoe die er uitzien en wat daarvan de aanpak is, kunt u lezen op de betreffende pagina’s.Het wijkplan beschrijft niet alleen de tijdslijn, maar ook hoe de wijk wordt ingedeeld. De wijk wordt ook hierin in 4 delen gedeeld.

Het Parkkwartier is het gebied dat wordt omsloten door de Simon Stevinweg, Oude Vlijmenseweg en de Copernicuslaan. In dit gebied komt (of is al) een open structuur waarbij de maximale bouwhoogte 5 bouwlagen is. De nieuwbouw is zoveel mogelijk in traditionele stijl en sluit aan op de bestaande bouw uit de jaren vijftig van de vorige eeuw

Het stationskwartier ligt in het gebied tussen de Christiaan Huygensweg, Parallelweg, Edisonstraat en ’s-Gravesandestraat, maar ook het winkelcentrum hoor er bij. Dit deel van Boschveld grenst direct aan het Paleiskwartier. Het moet een gebied worden met groenstroken, tuinen en brede straten. Ook het winkelcentrum zou moeten worden aangepakt, waarbij er wordt gedacht aan het vestigen van een supermarkt van circa 1500 m2. Hiermee zou het winkelcentrum aantrekkelijker moeten worden dan het anno 2009 is.

Het Hart ligt tussen de Paardskerhofweg en Copernicuslaan en is begrensd door de Edisonstraat/ ’s-Gravesandestraat/ Celsiusstraat en Marconistraat. In het Hart komt onder andere de Brede Bossche School op de plek van de huidige Basisschool en Het Overpad, school voor bijzonder onderwijs zal verdwijnen. Het hart moet vooral een ontmoetingsplek worden met veel groen.

Het Waterkwartier wordt omringd het Paardskerkhof, Parallelweg en Veemarktweg. In dit gebied ligt nog veel industrieel erfgoed, waarvan Grasso het bekendst is. De nabijheid van de Dieze biedt kansen als wandel- en verblijfsgebied. Door de huidige verscheidenheid en de beperkingen door de aanwezigheid van de Parallelweg (in de toekomst veel verkeer) en het Spoor (verhoging intensiteit), zal de toekomstige bebouwing ook zeer gevarieerd worden.In het wijkplan is ook een sociale visie opgenomen. Het streven is om de wijk meer gevarieerd te maken. Dit houdt in dat er niet alleen mensen met een laag inkomen moeten wonen, maar ook midden en hoge inkomens. Dit vraagt ook een aanpassing in het type bebouwing. Het OBB heeft aangegeven dat het aantal woningen in de Sociale sector (tot € 495,-) niet mag afnemen t.o.v. het huidige aantal, maar ook minimaal ook 35 % van de totale bebouwing moet uitmaken.Hoewel in grote lijnen de toekomstige indeling van de wijk voor de toekomst vastligt, is er nog behoorlijk wat ruimte om de invulling nader te bepalen. Als het plan in 2020-2025 klaar is zullen er meer woningen zijn dan nu. De grootste toename zal plaatsvinden op en rondom het huidige terrein van de afvalstoffendienst. Daar zal netto een toename van ongeveer 600 woningen plaatst hebben.

U kunt het hele wijkplan downloaden (kan even duren vanwege de omvang van 240mb van het document) of in delen via de pagina documenten.

Laatste keer bijgewerkt zondag 29 november 2009
Documenten Wijkplan

14-05-12Presentatie BBSvoor gebruik
02-10-11DNA profiel, spiegel van de stadEr zijn 2 documenten

Nieuwsberichten Wijkplan
Er zijn geen berichten gevonden
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz