Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Cameratoezicht blijft langer

Cameratoezicht blijft langer
28-Jun-2024

Leestijd 1 minuut

CameraVoetbalkooi.jpg title =
Er is besloten het cameratoezicht in Boschveld te handhaven tot minimaal 1 juli 2028.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Om camera's te mogen inzetten voor handhaving in de openbare ruimte gelden strenge regels. Deze liggen vast in een beleidskader cameratoezicht. Dit beleidskader is nu opnieuw vastgesteld en bevat een stappenplan hoe om te gaan met bestaand cameratoezicht en de vraag voor nieuw cameratoezicht. Periodiek wordt het cameratoezicht geƫvalueerd om te bekijken of de inzet nog nodig is. Dit is nu gedaan voor Boschveld en hier is geconcludeerd dat de inzet nog steeds noodzakelijk is. De camera's blijven nu staan tot minimaal 1 juli 2028.

Een besluit was nodig omdat de toestemming voor de camera's per 1 juli 2024 verviel. Nu de burgemeester heeft besloten dat de camera's toch nog nodig zijn, is de verlenging mogelijk. De burgemeester neemt die besluit in samenspraak met justitie en de politie. Aanleiding voor cameratoezicht in Boschveld zijn druggerelateerde problemen en het feit dat het een kwetsbaar gebied betreft door aanwezigheid van een winkelcentrum, voetbalkooi, treinstation en nabijheid van diverse onderwijsinstellingen.

Ook in de Binnenstad en het stationsgebied is er cameratoezicht. Dit toezicht is ook verlengd tot 1 juli 2028. De reden hiervoor is het hoge aantal horecagelegenheden, grote aantal bezoekers en het aantal politieregistraties op overlast en geweld.


Auteur: Alfred Heeroma