Home Over Contact

Organisaties

In Boschveld wonen mensen, maar er zijn ook diverse organisaties actief. Elke organisatie heeft een eigen rol. Hieronder is kort aangegeven wat de rol van elke organisaties is. Op de specifieke pagina staat meer informatie over de organisatie.

Woningbouwcorporaties
Ongeveer 60% van de woningen in Boschveld is in handen van twee woningbouwcorporaties. Dit zijn BrabantWonen en Zayaz Circa 25% van de woningen is particulier eigendom en circa 15% valt in de vrije sector. Door de renovaties variëren deze percentages.

Gemeente 's-Hertogenbosch
De gemeente is op diverse manieren betrokken in de buurt:
- Openbare ruimte; zowel onderhoud als inrichting, maar ook parkeervergunningen
- Ruimtelijke plannen; vaststellen wat wel en niet gebouwd mag worden
- Sociale voorzieningen; denk aan allerlei toeslagen die bewoners kunnen aanvragen, maar ook beschikbaar stellen van faciliteiten via subsidies
- Gesprekspartner; dit kan zijn naar aanleiding van bewoners/bedrijven in de buurt die plannen hebben, maar ook omdat gemeente juist wil overleggen vanwege hun eigen plannen.

Brede Bossche School
Ook in Boschveld is een Brede Bossche School (BBS). In dit gebouw aan de Zernikestraat 2 zijn diverse organisaties te vinden.
- Kindcentrum; de grootste gebruiker van het gebouw. Dit omvat niet alleen de basisschool, maar ook de kinderopvang
- Wijkplein; dit is een plek waar bewoners terecht kunnen voor advies en begeleiding bij zaken waar ze zelf niet uit kunnen komen. Het Wijkplein kan doorverwijzen naar andere organisaties
- Farent; dit is een welzijnsorganisatie die is ingehuurd door de gemeente. Ze zorgen voor begeleiding bij zaken uit het dagelijkse leven, mantelzorg en andere zaken waar mensen behoefte aan hebben.
-Buurthuis; bewoners kunnen hier, vaak gratis, activiteiten organiseren. Ook zijn er organisaties die hier (betaalde) activiteiten organiseren. Dit kan variëren van sport tot het aanbieden van maaltijden.

Copernikkel
In het verleden zijn er diverse activiteiten ontstaan die zelfstandig werkten. Deze activiteiten zijn samengevoegd in een coöperatie: Copernikkel. Door samenwerking kunnen zaken makkelijker geregeld. Copernikkel heeft 2 panden in het winkelcentrum waar ze actief zijn, maar de activiteiten vinden veelal elders in de buurt plaats. In de loop der jaren zijn er steeds meer activiteiten bij gekomen. Lees meer op de specifieke pagina van de coöperatie.

Wijkraad OBB
OBB staat voor Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, maar wijkraad Boschveld is een gemakkelijkere term. Het doel van de wijkraad is om op te komen voor de bewoners van Boschveld. Ze zijn ook de officiële gesprekspartner voor de gemeente. Ze organiseren een paar keer per jaar ‘Boschveld Live!’ waarbij zaken die in de buurt spelen op een luchtige manier onder de aandacht worden gebracht.

Buurtkrant Boschveld
De Buurtkrant Boschveld is eigenlijk geen organisatie. Het is een clubje mensen dat er voor zorgt dat er zes keer per jaar een papieren krant wordt uitgebracht met informatie over de buurt. Een paar keer per jaar publiceert ook de gemeente hun uitgave Wijkgericht Werken in de buurtkrant. Zover bekend is dit de enige papieren communicatie die in algemene zin verspreid wordt. De rest is digitaal of via informatie brieven aan een beperkte groep bewoners.

Laatste keer bijgewerkt 19 Oct 2023